Sådan behandler vi dine persondata

 

Hvis du udleverer personlige oplysninger til Boligforeningen AAB, ønsker vi, at du skal føle dig tryg ved, at vi beskytter disse data. Vi vil opfordre dig til at læse AAB’s politik for persondata og information herunder.

Information på hjemmesiden
Vi opdaterer hele tiden vores hjemmeside og gør naturligvis vores bedste for, at al information er ajourført og korrekt. Der kan dog i visse tilfælde forekomme fejlagtige og mangelfulde oplysninger, hvis omstændigheder forandrer sig, inden vi når at opdatere hjemmesiden.

I disse tilfælde fraskriver vi os ansvaret for din brug af vores information. Vi opfordrer dig som bruger til at være opmærksom på, at der kan være forekommet ændringer siden vores sidste opdatering.

I sidefoden nederst på hjemmesiden, kan du til enhver tid se, hvornår vi sidst har opdateret vores hjemmeside.

Politik for registrering af personoplysninger

AAB indsamler personoplysninger via hjemmesiderne aab.dk og boligbasen.aab.dk. Hvad enten du er gæst på vores hjemmesider eller medlem af AAB, så indsamler og behandler vi altid personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger.

Når du er gæst på aab.dk eller på boligbasen.aab.dk eller når du afleverer persondata til AAB skriftligt, ved personlig kontakt eller via aab.dk eller boligbasen.aab.dk, accepterer du samtidig vores persondatapolitik.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

Disse hjemmesider er drevet og ejet af:
Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S
CVR NR: 31428815
Tlf. 33760100
aab@aab.dk

AAB indsamler persondata på to overordnede måder:

1. Personoplysninger som du selv afleverer
Vi indsamler og registrerer personligt identificerbare oplysninger herunder navn, adresse, mail, telefonnummer, CPR-nummer/fødselsdato mv.

Disse oplysninger bruger vi blandt andet, når du ønsker at købe et ventelistenummer. Vi bruger oplysningerne til administrationen af ventelisten.

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til at sende boligtilbud og betalingspåmindelser, hvis du har et ventelistenummer og har givet dit samtykke, dog kan vi, hvis lovgivningen tillader det, kontakte dig uden først at indhente dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere mails eller andre oplysninger fra os. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har givet samtykke til det.

CPR-nummeret anvendes til eventuel overførsel til NemKonto og til digital underskrift ved en eventuel kontraktindgåelse.

Vi arbejder også på, at kunne kommunikere sikkert via e-Boks eller lignende til vores ansøgere og beboere, og til dette formål skal vi også bruge dit CPR-nummer.

Det er frivilligt, om du ønsker at oplyse dit CPR-nummer.

Vi opbevarer kun dit CPR-nummer, så længe du har et ventelistenummer eller en bolig hos os, eller så længe der er et økonomisk mellemværende mellem dig og Boligforeningen AAB.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og du kan til enhver tid anmode om indsigt i de oplysninger, vi har om dig. Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger efter gældende lovgivning.

AAB behandler naturligvis alle data fortroligt og efter de gældende regler i Persondataforordningen.


2. Statistik om dit besøg på vores hjemmeside
Når du er gæst på aab.dk eller boligbasen.aab.dk, registrerer vores webserver dit besøg ved hjælp af såkaldte cookies, dvs. små datafiler til indsamling af webstatistik. Webserveren gemmer først og fremmest generelle internetdata om dit besøg – blandt andet hvilke sider du har besøgt, tidspunktet for besøget og længden af besøget. Disse oplysninger bruger vi til at lave statistik over trafikken på vores website. Desuden registrerer vi din computers IP-adresse. 

Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

  • Administration af ventelisten
  • Udsendelse af betalingspåmindelser
  • Udsendelse af nyheder ved opførelse af nybyggeri, hvis du er aktiv på ventelisten
  • Statistikker
  • Log in på boligbasen.aab.dk
  • Sikre at vores oplysninger om dig er ajourførte
  • Administration af eventuelt lejeforhold

Sletning af personoplysninger
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Links til andre hjemmesider 
På vores hjemmesider er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. AAB er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til AAB, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.

Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail aab@aab.dk. Du kan også skrive til os på følgende adresse Boligforeningen AAB, Svend Aukens Plads 9, 2300 København S.

Hvem har adgang til de oplysninger, som du indtaster på boligbasen.aab.dk?
Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores boligadministrative system, er underlagt tavshedspligt.

AAB indsamler ikke personlige data fra tredjepart om dig. De informationer, AAB indsamler via hjemmesiderne og/eller fra ansøgere/beboere i øvrigt sælges eller videregives ikke til tredjepart uden samtykke. AAB kan dog give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og udvikling af vores hjemmesider og boligadministrative system. Det kan også, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

Sikkerhed og opbevaring af data 
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

De data, som man indtaster på hjemmesiden, overføres krypteret mellem brugerens browser, hjemmesiden og videre til AAB’s interne boligadministrative system. Processen følger Datatilsynets krav og anbefalinger.

Vores boligadministrative system er et internt system i AAB, og kun udvalgte medarbejdere har adgang til dette. Processer omkring servere, brugere, opbevaring og adgang til data er underlagt løbende sikkerhedsgennemgang med udgangspunkt i gældende lovgivning og anbefalinger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende lovgivning.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

AAB indsamler kontaktdata via SMS og mail

Læs mere

AAB er stadig i gang med at indsamle og opdatere kontaktdata på alle lejere og ansøgere. Derfor kan du have modtaget en SMS eller mail med link til at opdatere dine data hos os.

Alle data behandles på en sikker server og følger AAB's regler for behandling af personadata.

 

Luk