Information om helhedsplanen i afdeling 80

Målet med helhedsplanen i afdeling 80 er at få lavet de byggeskader, der belaster afdelingen og samtidigt få skabt gode trygge og attraktive udearelaer, der indbyder til mere liv, leg og ophold for alle beboere.

Helhedsplanen indeholder derfor både arbejder inde og ude:

 • Tagene skiftes, da de gamle er utætte
 • Altanerne ombygges, så vi undgår vandskader
 • Badeværelserne renoveres
 • En ny affaldsløsning erstatter de gamle skraldesug
 • Mulighed for nyt køkken via råderetten.

Udearealerne skal også opgraderes, så de bliver trygge og dejlige at være i:

 • Nye legepladser mv.
 • Bedre trafik på stier
 • Mindre uønsket aktivitet i området
 • Attraktive steder for beboerne
 • Mulighed for leg og ophold
 • Mere private zoner omkring bygningerne
 • Ny udebelysning.

Yderligere information: 

Savner du information om renoveringen, er du altid velkommen til at kontakte AAB’s projektleder: