Historie

Den 12. marts 1912 mødtes en lille gruppe fagforeningsrepræsentanter på Tømrerkroen i København for at stifte Arbejdernes Andels Boligforening. En boligforening med en mission om at skabe non-profit boliger til almindelige mennesker. Et fundament, foreningen siden har holdt fast i.

Tanken om non-profit boliger blev siden et af grundprincipperne i den almene boligform, der så dagens lys i 1933 med vedtagelsen af den første lov om statsstøtte til boligbyggeri. Loven, der i det store og hele var i overensstemmelse med foreningens formål og virke, betød, at AAB gik fra at være en egentlig andelsboligforening til et socialt boligforetagende.

AAB er Danmarks ældste og største almene boligforening. Vi udlejer cirka 19.000 boliger fordelt på 107 afdelinger i København og omegn. Foreningen er beboerdrevet og bygget på idéen om at leve det gode liv i en smuk, sund og miljørigtig bolig, der er til at betale. Vi tror på, at stærke lokale fællesskaber og muligheden for indflydelse på egne boligforhold er vejen til det gode liv i vores boligforening. Derfor udgør hver enkelt AAB-afdeling en selvstændig økonomisk og demokratisk enhed, der vælger sin egen bestyrelse og står for den daglige drift. Det er det, vi i daglig tale kalder for "det decentrale forvaltningskoncept". Konceptet betyder, at en lang række administrative og organisatoriske opgaver kan varetages ude i boligafdelingerne.

Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Det eneste krav er, at økonomien i den enkelte boligafdeling løber rundt, og at der bliver sparet tilstrækkelige midler op til at vedligeholde afdelingen i fremtiden. Derfor varierer huslejen mellem boligafdelingerne alt efter hvor mange penge, der skal bruges til driften af den enkelte afdeling.

AAB’s målsætning er, at den enkelte beboer skal have størst mulig indflydelse på egne boligforhold. Der er fælles rammer, der skal følges, men stort set alt, hvad der vedrører driften af den enkelte afdeling, er uddelegeret til afdelingen og den afdelingsbestyrelse, der er valgt.

Årsberetning

Læs AAB's årsberetninger her.