Personaleforhold

Boligforeningen AAB er bygget på drømmen om at skabe plads til hinanden, sig selv og fællesskabet. Det ses i den måde, vi bygger boliger på. Og det ses i AAB som arbejdsplads, hvor samarbejde, udvikling og fællesskab er nogle af grundstenene.

Hos Boligforeningen AAB er vi dækket af overenskomster, som er indgået af Dansk Erhverv på vegne af vores brancheorganisation BL - Danmarks Almene Boliger. Overenskomsterne regulerer arbejdstid, løn, pension, ferie mv., og giver bl.a. ret til senior- og omsorgsdage. Dertil kommer barselsordning med løn i op til 37 uger efter fødsel og seniorordning, der giver mulighed for at tilkøbe frihed, når man nærmer sig pensionsalderen.

Du kan læse mere om overenskomsterne her.

Udover de overenskomstmæssige fridage har vi i AAB også seks feriefridage, fri 1. maj og fri fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Hos AAB gør vi meget ud af, at arbejdsliv og privatliv hænger sammen. Vi giver mulighed for hjemmearbejde i det omfang arbejdsopgaverne tillader det, og vi har fleksibel arbejdstid (dog med fixtid fra kl. 9.00 til 15.00 – fredag fra kl. 9.00 til 14.00).

I AAB tilbyder vi vores medarbejdere en række goder, da det er vigtigt for os, at vores medarbejdere trives og ser AAB som en attraktiv arbejdsplads.

Alt efter hvor dit ansættelsessted er, tilbyder vi blandt andet:

 • Frokostordning
 • Massage/zoneterapi
 • Gratis te og kaffe
 • Rabatordning til SATS
 • Sundheds- og behandlingsforsikring – aktuelt Gjensidige
 • Fri adgang til en række online kurser via GoLearn
 • Økonomisk hjælp til rygestop
 • Parkeringsordning hos APCOA
 • Gratis årlig influenzavaccination
 • Betalt sommerfest
 • Betalt julefrokost
 • DHL-stafet
 • Fredagsbarer

Vi er en social arbejdsplads, som udover goderne ovenfor også har personaleforening, en forening for gaver (’gavekasse’), fodboldturneringer og medarbejderklubber som løbe- og strikkeklub.