Ledige stillinger

Når vi ansætter nye kolleger, er din uddannelsesmæssige baggrund ikke altid det vigtigste, men derimod om du har motivationen, ambitionen og interessen i at blive en del af vores forening. Vi ansætter løbende medarbejdere til vores boligafdelinger, som alle ligger i Storkøbenhavn, og til administrationen på Havneholmen i København V.

Ledige stillinger

Rekrutteringsprocessen

Behov for ny medarbejder

Når behovet for en ny medarbejder opstår, drøfter HR og den ansættende leder, hvilken profil, der ønskes ansat. Herefter skrives jobopslaget.

Annoncering og udvælgelsesproces

Jobopslaget bliver offentliggjort og efterhånden som ansøgninger modtages, begynder vi at screene disse. Denne proces håndteres af ansættelsesudvalget og HR.

Samtaleforløb

Hvis den ansættende leder vurderer, at din profil er relevant i forhold til jobbet, vil du blive indkaldt til en samtale. Vi indkalder som oftest kandidater til en kort indledende samtale af 30-45 min. varighed, hvor du, såvel som ansættelsesudvalget, kan få et indtryk af, om der er et godt match.

I vores boligafdelinger består ansættelsesudvalget typisk af den ansættende leder og en medarbejder. Efter samtalen vil ansættelsesudvalget vurdere, hvem der er det bedste match til stillingen.

I administrationen består ansættelsesudvalget typisk af den ansættende leder, en medarbejder fra teamet, en repræsentant fra HR og en tillidsrepræsentant. Hvis der er gensidig interesse, kan du forvente at blive indkaldt til en mere uddybende samtale.

De kandidater, der går videre til anden samtale, vil ofte gennemgå en profilanalyse eller løse en case. Som et supplement kontakter vi også gerne kandidatens referencer efter forudgående aftale.

Beslutningen

Når jobsamtalerne er afholdt, beslutter vi, hvem der er det bedste match til stillingen. Kandidaten bliver herefter kontaktet og tilbudt jobbet.

Alle øvrige ansøgere modtager et afslag via e-mail eller telefon.

Jobstart

Nye medarbejdere bliver introduceret til jobbet og til arbejdspladsen via et veltilrettelagt opstartsforløb. Efter to måneders ansættelse følger din nærmeste leder op på jobstarten med en status- og evalueringssamtale.

Søg en stilling

Vi anvender et digitalt rekrutteringssystem, når vi ansætter medarbejdere. For dig som ansøger betyder det, at din ansøgning håndteres sikkert og professionelt. Samtidig giver systemet os mulighed for at yde dig den bedst mulige service i rekrutteringsprocessen. Vi sletter din ansøgning, når vi har afsluttet rekrutteringsprocessen.