Boligforeningen AAB har formuleret fem kerneværdier, som danner fundamentet for måden vi arbejder på. I hverdagen fungerer værdierne som retningslinjer, der binder os sammen som forening, og værdierne er styrende for, hvordan vi opfører os overfor hinanden og over for andre.

Værdierne signalerer, hvad vi i AAB tillægger værdi og dermed, hvad beboere og samarbejdspartnere kan forvente af os.

AAB’s kerneværdier

Service:

Vi lægger vægt på, at vores beboere og samarbejdspartnere er tilfredse med vores ydelser.

Trivsel:

Vi udviser interesse og omsorg for hinanden.

Samarbejde:

Vi er imødekommende og tolerante overfor kolleger, beboere og samarbejdspartnere, og vi respekterer hinanden.

Engagement:

Vi er energiske og føler ansvar for vores arbejdsopgaver.

Forandring:

Vi ser positivt på udvikling af kvalitet, effektivitet og service.

Du kan læse mere om vores værdier her.