Hvornår får jeg min lejekontrakt?

Den endelige tildeling af en bolig sker normalt 3-5 hverdage efter, at svarfristen på boligtilbuddet er udløbet.

Hvis du får boligen tildelt, modtager du et par dage senere et brev, som indeholder kontrakt og indbetalingskort samt nærmere information om praktiske forhold i forbindelse med overtagelsen af boligen, herunder om udlevering af nøgler.

Læs mere om tildeling af boliger

Hvornår og hvordan får jeg udleveret nøgler?

Den endelige tildeling af en bolig sker normalt 3-5 hverdage efter, at svarfristen på boligtilbuddet er udløbet.

Hvis du får boligen tildelt, modtager du et par dage senere et brev, som indeholder kontrakt og indbetalingskort samt nærmere information om praktiske forhold i forbindelse med overtagelsen af boligen, herunder om udlevering af nøgler.

Boligen skal være tømt

Når du overtager din nye bolig i AAB, vil den være tømt for inventar og hårde hvidevarer. Der kan ikke laves overdragelsesaftaler mellem fraflytter og indflytter om at lade inventar eller hvidevarer stå i lejemålet.

Læs mere om tildeling af boliger

Hvordan tildeles ledige boliger?

Når en bolig bliver ledig, beregner vores system, hvis tur det er til at få tilbudt boligen. Beregningen sker ud fra en fordelingsnøgle fastlagt efter lovgivning og aftaler indgået med kommunerne.

Ifølge lovgivningen skal vi prioritere kommunalt anviste, boligsøgende med boliggarantibevis, internt boligsøgende og boligsøgende i visse skilsmissesituationer. Særligt den kommunale anvisning er vigtig, da den går forud for alle andre typer tildeling. Som udgangspunkt anvises 25 % af foreningens boliger af kommunen, men denne procentsats varierer fra kommune til kommune.

Derudover giver vi fortrinsret til boligsøgende, der opfylder de såkaldte fleksible kriterier. Disse kriterier varierer også fra kommune til kommune.

Vi tildeler efter følgende prioritering:

  1. Kommunal anvisning
  2. Boligsøgende med boliggarantibevis
  3. Intern flytning i afdelingen
  4. Boligsøgende i visse skilsmissesituationer
  5. Intern flytning i AAB
  6. Boligsøgende, der opfylder fleksible kriterier
  7. Almindelig venteliste