Hvad er fleksibel udlejning?

Fleksibel udlejning betyder, at du som boligsøgende kan få fortrinsret på ventelisten, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder f.eks., hvis du har fast arbejde, er under uddannelse, er ramt af skilsmisse eller samlivsophør, eller hvis du er ældre og ønsker at fraflytte din bolig.

I AAB har vi aftaler om fleksibel udlejning med København, Frederiksberg, Gladsaxe og Ballerup kommuner. Kriterierne er forskellige for hver kommune.

Læs mere om kriterierne for fleksibel udlejning

For at opnå fortrin ved fleksibel udlejning skal du opfylde de grundlæggende betingelser for at få en bolig i AAB. Det vil sige, at:

  • du er fyldt 18 år
  • du er skrevet op på AAB’s venteliste
  • du er aktivt boligsøgende – altså, at du er opnoteret til specifikke boligafdelinger i AAB

Når du er logget ind i AAB’s digitale selvbetjening Boligbasen, kan du under fanebladet ”Personlige oplysninger” tilmelde dig fleksibel udlejning ved at oplyse hvilke af de aktuelle kriterier, du opfylder under ”Øvrige oplysninger”.

Søg en bolig i AAB

Log ind i Boligbasen

Hvordan tildeles ledige boliger?

Når en bolig bliver ledig, beregner vores system, hvis tur det er til at få tilbudt boligen. Beregningen sker ud fra en fordelingsnøgle fastlagt efter lovgivning og aftaler indgået med kommunerne.

Ifølge lovgivningen skal vi prioritere kommunalt anviste, boligsøgende med boliggarantibevis, internt boligsøgende og boligsøgende i visse skilsmissesituationer. Særligt den kommunale anvisning er vigtig, da den går forud for alle andre typer tildeling. Som udgangspunkt anvises 25 % af foreningens boliger af kommunen, men denne procentsats varierer fra kommune til kommune.

Derudover giver vi fortrinsret til boligsøgende, der opfylder de såkaldte fleksible kriterier. Disse kriterier varierer også fra kommune til kommune.

Vi tildeler efter følgende prioritering:

  1. Kommunal anvisning
  2. Boligsøgende med boliggarantibevis
  3. Intern flytning i afdelingen
  4. Boligsøgende i visse skilsmissesituationer
  5. Intern flytning i AAB
  6. Boligsøgende, der opfylder fleksible kriterier
  7. Almindelig venteliste