Hvad gør jeg, hvis jeg vil opsige min bolig?

Du skal opsige din bolig skriftligt til Boligforeningen AAB, hvis du vil flytte ud af den – også hvis du flytter til en anden bolig i AAB.

Når du skal opsige din bolig, har du tre måneders opsigelse til den 1. eller 15. i en måned. Opsigelsesvarslet er gældende fra den dato, opsigelsen er modtaget hos os, dvs. poststemplet i AAB’s administration.

Du skal selv stå for fremvisningen af din bolig – det er lovpligtigt. Samtidig med at AAB sender dig en bekræftelse af, at vi har modtaget din opsigelse, vil du blive oplyst om et tidspunkt for fremvisningen af din bolig. Fremvisningstidspunktet er cirka 2-4 uger efter, at vi har modtaget din opsigelse.

Du råder over din opsagte bolig frem til den 14. i måneden eller månedens sidste dag op til din fraflytning, afhængigt af din opsigelsesdato. Det skyldes, at AAB skal bruge 14 dage til vurdering og klargørelse af boligen.

Du skal være opmærksom på, at du betaler huslejen, inklusiv el- og varmeforbrug, for din opsagte bolig helt frem til, at din opsigelse træder i kraft.

Når du skal opsige din bolig, skal vi have skriftlig besked om det. Du skal huske, at opsigelsen skal være underskrevet af dig som lejer, og af begge ægtefæller eller samlevende, hvis du bor sammen med en partner.