Lejekontrakt

Når du får tildelt en bolig af Boligforeningen AAB, sender vi en lejekontrakt og et indbetalingskort til dig. Efter du har underskrevet kontrakten og indbetalt husleje og indskud, vil du modtage lejekontrakten med AAB’s underskrift samt nærmere information om praktiske forhold i forbindelse med overtagelsen af boligen, herunder om udlevering af nøgler.

Kan man stå to personer på en lejekontrakt?

Det er op til den enkelte boligorganisation at beslutte, om der kan stå flere på lejekontrakten. I Boligforeningen AAB er det kun den, der får tildelt boligen, som skrives på lejekontrakten. Det er der flere årsager til. Tildeling af boliger sker på baggrund af din unikke boligsøgning som ansøger, og det er ikke muligt for flere personer at dele opnotering og anciennitet på ventelisten til AAB’s boliger.

Det er dog stadig muligt at bo flere i boligen, selvom der kun står én person på lejekontrakten. Er der tale om en husstand, kan I bo to personer pr. beboelsesrum.

Selvom der står én person på lejekontrakten, kan du stadig sikre din ægtefælle eller samlever. Hvis du bor sammen med din ægtefælle eller samlever, og I kan dokumentere, at I har været samboende og har haft fælles husstand i mere end to år, kan boligen på et senere tidspunkt overdrages i følgende tilfælde:

  • Ved dødsfald. Dette gælder også, hvis den bolighavende ægtefælle/samlever flytter på plejehjem
  • Ved skilsmisse, separation eller samlivsophør.

Du kan læse mere om overdragelse her.