Afdelingsmøder 2022

Så er det igen tid til, at sæsonen for afdelingsmøder går i gang. Vi krydser fingre for, at vi i år kan gennemføre uden begrænsninger fra corona.

I AAB vægter vi fællesskabet. Vi er en forening, hvor vi giver ansvar til vores beboere, og hvor den enkeltes demokratiske stemme er afgørende.

Uanset hvordan du ønsker at bruge din demokratiske stemme i din afdeling, er afdelingsmødet et godt sted at starte. Så mød op til det årlige afdelingsmøde og bliv klogere på livet i din AAB-afdeling. Det er med andre ord en indbydelse til indflydelse.

Har du et forslag om ny eller ændringer i afdelingen?

Det er inden afdelingsmødet, du kan stille forslag til nye projekter eller ændringer, der kan være med at forbedre livet og fællesskabet i din afdeling. I den forbindelse, er det vigtigt, at du stiller med et godt og gennemarbejdet forslag, som I kan drøfte og tage stilling til på afdelingsmødet.

Vil være med i bestyrelsen?

Overvejer du at stille op til bestyrelsen i din lokale afdeling i Boligforeningen AAB, så kan du finde inspiration til arbejdet i to små videoer, der er lavet med et par erfarne bestyrelsesmedlemmer, hvor de fortæller om det arbejde, de laver i bestyrelsen, og hvad det giver dem af oplevelser og glæder.

Som bestyrelsesmedlem lærer du beboerne i din afdeling at kende, du er med til at sætte ting i gang og bliver kontaktled mellem beboere, bestyrelse og administration. Kort sagt: Du får medansvar for afdelingens fællesskab, drift, vedligeholdelse og økonomi.

Du kan læse mere om arbejdet i afdelingsbestyrelsen på AAB.DK.

Du kan finde mødematerialet på Beboerweb

I december og januar måned, har alle beboere i AAB modtaget adgangsoplysninger til foreningens nye digitale platform BeboerWeb. Her kan du finde alle relevante dokumenter om dit lejemål, og fra i år også indkaldelse, dagsorden og bilag til det årlige afdelingsmøde. Har du spørgsmål til BeboerWeb kan du kontakte Kundecentret på tlf. 33760420 eller bestille tid til et opkald via aab.dk

Få indflydelse – mød op på afdelingsmødet

Netop i denne tid afholdes der afdelingsmøder i rigtig mange af Boligforeningen AAB´s afdelinger. Den almene boligform bygger på beboerdemokrati, og du har som beboer afgørende indflydelse på din egen boligafdeling. I AAB vil vi gerne have beboerne til at tage aktivt del i afdelingernes trivsel og udvikling, og netop derfor synes vi, det er vigtigt, at du møder op til det årlige afdelingsmøde.

Afdelingsmødet er afdelingens øverste besluttende myndighed. Det er på afdelingsmødet, at beboerne drøfter økonomi, vedligeholdelse, husorden og forslag fra beboere. Med andre ord er det afdelingsmødet, der beslutter, hvordan det skal være at bo i afdelingen, og hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i gang i det kommende år. Disse beslutninger danner grundlag for næste års budget og husleje.

Har du en god ide?

Har du et forslag til ændringer eller forbedringer i din afdeling, kan du få det behandlet på det årlige afdelingsmøde. Jo bedre forberedt dit forslag er, jo større er muligheden for, at det kan komme til afstemning og dermed blive vedtaget. Samtidig er det vigtigt, at dit forslag er konkret, så de øvrige beboere forstår, hvad forslaget går ud på. Hvis du ønsker et forslag behandlet, er det derfor en god ide at følge disse råd:

  • Sørg for at dit forslag er udformet, så der kan stemmes ja eller nej til det. Ellers risikerer du, at forslaget bliver afvist af mødets dirigent.
  • Begrund dit forslag. Fortæl hvorfor du stiller det, og hvorfor du mener, at afdelingsmødet skal stemme ja til det.
  • Oplys om økonomien i forslaget. Hvis forslaget koster afdelingen penge, skal det fremgå tydeligt, hvor meget det vil koste. Forslaget kan ikke komme til afstemning, hvis ikke de økonomiske konsekvenser er kendt.
  • Oplys dit navn og dine kontaktoplysninger, når du stiller forslaget. På den måde kan mødedeltagerne se, hvem forslagsstilleren er, og bestyrelsen kan få kontakt med dig, hvis de ønsker at drøfte forslaget med dig, før det kommer på den endelige dagsorden.

Dit forslag skal skriftligt afleveres til bestyrelsen senest to uger før, mødet finder sted, og det vil blive omdelt til alle beboere i afdelingen senest en uge, før mødet afholdes. Hvis du vil stille et forslag til dit afdelingsmøde anbefaler vi, at du benytter den skabelon, som ligger på AAB´s hjemmeside.

Vil du sidde med i bestyrelsen?

Det er også på afdelingsmødet, at beboerne vælger en afdelingsbestyrelse. Som bestyrelsesmedlem i en af AAB’s boligafdelinger får du direkte indflydelse på livet og udviklingen i din afdeling. Det er afdelingsbestyrelsen, der har ansvaret for, at afdelingsmødets beslutninger efterfølgende bliver ført ud i livet.
Som bestyrelsesmedlem får du desuden mulighed for at opkvalificere dine samarbejdsevner, når du skal løse spændende opgaver i fællesskab med andre. Du får udvidet dit netværk og bliver uddannet i bestyrelsesarbejde. Du får kort sagt mulighed for at udvikle nogle kompetencer, som du kan udnytte i mange andre sammenhænge.

Fakta om afdelingsmøder i AAB

Alle afdelingsmøder i Boligforeningen AAB afholdes i perioden fra midt i marts til udgangen af september. Der er altid en fast dagsorden, hvor blandt andet afdelingens budget og regnskab skal godkendes, og der skal vælges afdelingsbestyrelse. Derudover kan der være forslag fra beboerne og/eller afdelingsbestyrelsen om sager, der vedrører afdelingen.

Uanset hvordan du ønsker at bruge din demokratiske stemme i din afdeling, er afdelingsmødet et godt sted at starte, så mød op til det årlige afdelingsmøde og bliv klogere på livet i din AAB-afdeling.

Sådan stiller du et godt forslag på dit afdelingsmøde

Har du et ønske om, at noget skal ændres i din afdeling?

Så lav et forslag til det årlige afdelingsmøde. Her kan du læse hvordan.

Som beboer er det på det årlige afdelingsmøde, at du har mulighed for at være med til at bestemme, hvordan det skal være at bo i din afdeling.

Det er nemlig på afdelingsmødet, at I vedtager afdelingens budget og beslutter vedligeholdelse og fornyelser. Og det er også her, at din stemme kan blive hørt – og det gør du helt konkret ved at stille et forslag på afdelingsmødet.

Gode råd til et godt forslag

Hvis du er usikker på, hvordan du stiller et godt forslag, så fortvivl ikke. Vi har nemlig samlet en række gode råd, som kan hjælpe dig med at skrive et forslag, der kan komme til afstemning på mødet.

  1. Formulerer dig klart og tydeligt. Andre skal kunne forstå, hvad forslaget går ud på.
  2. Forslaget skal være skrevet så præcist og entydigt, at man kan stemme JA eller NEJ til det.
  3. Skriv hvorfor du stiller forslaget – Hvorfor mener du, at de andre beboere skal stemme JA til dit forslag?
  4. Hvis et forslag koster noget, skal prisen oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der træffes beslutning på et afdelingsmøde.

Et forslag kan derfor skrives sådan her:

”Jeg foreslår, at det skal være tilladt at holde en hund pr. bolig i afdeling xx. Jeg synes, at det er en god ide, fordi hunden er godt selskab – og så er den en god investering i forhold til sundhed og social kontakt”.

Husk desuden at skrive dit navn og adresse på forslaget.

På aab.dk finder du en skabelon, som du kan bruge, når du stiller forslag (Word). Hent den her.

Få hjælp til dit forslag

Afdelingsbestyrelsen kan hjælpe dig med at udforme dit forslag, så det lever op til kravene. Det gælder også, selvom bestyrelsen måske ikke er enige i det, du foreslår. Det kræver dog, at du kontakter dem i god tid – så I sammen har tid til at skrive et klart og tydeligt forslag med eventuelle økonomiske konsekvenser.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen. Du kan finde kontaktoplysninger her.

Hvad vil det sige at være beboerdemokrat i AAB?

Som du sikkert ved, er alle forårets afdelingsmøder i Boligforeningen AAB blevet aflyst på grund af COVID-19. Forhåbentlig kan vi inden for en overskuelig fremtid komme tilbage til en mere normal hverdag, hvor det igen bliver muligt at mødes i større forsamlinger.

Når det sker, vil der igen blive indkaldt til afdelingsmøder, og derfor skal du måske allerede nu overveje, om du ønsker maksimal indflydelse på livet og hverdagen i din AAB-afdeling? Hvis det er tilfældet, så stil op til bestyrelsen i din lokale afdeling, hvor du får rig mulighed for at gøre en forskel til fordel for dig selv og dine naboer.

Som medlem af afdelingsbestyrelsen får du både politisk og administrativt ansvar. Bestyrelsen tager sig af en bred vifte af opgaver, og arbejdet i bestyrelsen er udfordrende og spændende.
Som bestyrelsesmedlem lærer du beboerne i din afdeling at kende, du er med til at sætte ting i gang og bliver kontaktled mellem beboere, bestyrelse og administration. Kort sagt: Du får medansvar for afdelingens drift, vedligeholdelse og økonomi.

Vil du gerne have mere inspiration, så se de to små videoer herunder, hvor et par erfarne medlemmer af AAB´s afdelingsbestyrelser fortæller om det arbejde, de laver i bestyrelsen, og hvad det giver dem af oplevelser og glæder.

Du kan læse mere om arbejdet i afdelingsbestyrelsen på AAB.dk.

Chokolade på vej til gengæld for gode idéer

I det seneste nummer af BeboerNyt efterlyste vi gode idéer/eksempler på tiltag, der  kan styrke fællesskaberne i Boligforeningen AAB´s afdelinger. Blandt de indsendte forslag er der nu trukket lod om en æske god chokolade. Vinderen blev:

Nicole Mistarz fra afdeling 36

Nicoles forslag går ud på, at beboerne arrangerer sammenskudsgilder, hvor alle har en ret med til fællesspisning, så naboerne kommer hinanden ved og lærer de øvrige beboere i afdelingen at kende.

AAB takker for Nicoles – og andre indsendte – forslag – der er chokolade på vej til vinderen.

Brug din indflydelse – mød op på afdelingsmødet

Uanset hvordan du ønsker at bruge din demokratiske stemme i din afdeling, er afdelingsmødet et godt sted at starte. Så mød op til det årlige afdelingsmøde og bliv klogere på livet i din AAB-afdeling. Det er også på afdelingsmødet, du kan stille forslag til nye projekter eller ændringer i din afdeling. I den forbindelse, er det vigtigt, at du stiller med et godt og gennemarbejdet forslag, som dine naboer kan tage stilling til.

Corona-situationen og det nuværende forsamlingsforbud betyder, at det p.t. ikke er muligt at planlægge afdelingsmøder. Så snart det kan lade sig gøre, vil møderne blive afholdt, og du vil som sædvanlig modtage en indkaldelse med tid og sted for mødet fire uger før, det afholdes.