Hvordan fungerer beboerdemokratiet i Boligforeningen AAB?

I AAB er det hver enkelt boligafdeling, der står for sin egen drift. Det vil sige, at det er afdelingens beboere, der tager store og små beslutninger om alt fra udskiftning til vinduer til, om der skal være legeplads i gården, eller om der skal installeres bredbåndsnet. Vi kalder det decentral forvaltning.

Beboernes beslutninger træffes gennem den afdelingsbestyrelse, som vælges på det årlige afdelingsmøde. AAB’s afdelingsbestyrelsesmedlemmer får løn for at varetage en række administrative opgaver.

Som beboer i AAB kan du altså til enhver tid gøre din indflydelse gældende. Det kan ske ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved deltagelse i de årlige afdelingsmøder. Du kan også vælge at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet i din afdeling ved at stille op til valg på næste afdelingsmøde.