Hvordan bliver min husleje fastsat?

I almene boliger er der ingen, der tjener på huslejen. En almen bolig er med andre ord spekulationsfri, og huslejen er omkostningsbestemt. Regnskabet for en almen boligafdeling skal altså så vidt muligt skal gå i nul år for år. Det betyder, at det er den enkelte boligafdelings regnskab, der afgør, hvad huslejen på det enkelte lejemål skal være.