Hvad er en afdelingsbestyrelse?

Hver boligafdeling i AAB har sin egen bestyrelse med ansvar for afdelingens økonomi, vedligeholdelse og daglig drift. Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde og består af en formand, en kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer. Du kan selv blive medlem af bestyrelsen ved at stille op til valg på afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsen kan hjælpe dig med spørgsmål, der vedrører din afdeling. Det er også din afdelingsbestyrelse, du skal henvende dig til i sager omkring afdelingens husorden eller vedligeholdelsesreglement. Du kan også gå til bestyrelsen med spørgsmål, du synes afdelingen skal tage op til diskussion.