Kontanthjælpsloft – indflydelse på din boligsikring

Modtager du kontanthjælp?

Hvis du modtager kontanthjælp eller andre offentlige ydelser, skal du være opmærksom på, at din boligsikring og eventuel særlige støtte måske bliver sat ned fra 1. oktober 2016.
Det betyder, at du vil opleve, at du skal betale mere i husleje. Dette kan have stor betydning for resten af din økonomi, og det er derfor vigtigt, at du allerede nu tænker over, hvordan økonomien skal hænge sammen fremover.

Du risikerer at få mindre i boligsikring eller særlig støtte, hvis du eller din partner modtager enten:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Integrationsydelse

Hvis du bliver ramt af kontanthjælpsloftet, bør du allerede nu have modtaget et brev fra kommunen. I september 2016 vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark, der oplyser om, hvor stort et beløb din boligsikring bliver nedsat med.

Borger.dk, kan du lave en vejledende beregning, så du kan få en idé om, hvor meget din indtægt ændrer sig med.

Hvis du er i tvivl om du bliver ramt, så skal du kontakte Borgerservice i din kommune.

Du skal også være opmærksom på, at du skal have 225 timers ustøttet arbejde inden for 12 kalendermåneder, for at opretholde din fulde kontanthjælp. Selv korte vikariater og småjobs kan derfor have en rigtig stor betydning for din økonomi fremover. Jobcenteret kan give dig mange flere informationer om denne regel og kan hjælpe dig med jobsøgningen.

Gode råd til at nedbringe dine udgifter:

  • Du kan fremleje et eller flere værelser i din bolig. Den indtægt fratrækkes ikke i din kontanthjælp. AAB skal altid godkende aftaler om fremleje. Du kan læse mere om mulighederne her.
  • Hvis du har boet i din bolig i mere end 3 år, kan du finde en anden lejer med en billigere husleje som du kan bytte bolig med. Også udenfor AAB. Det kan du læse mere om her. På www.bytbolig.dk er der pt. knap 2.000 lejere i hele Danmark, der ønsker at bytte bolig. Heraf en rigtig stor del i København eller omegnskommunerne.
  • Når du har boet i mere end 2 sammenhængende år i din bolig, får du fortrinsret til interne boliger. Det betyder, at du kommer forrest i køen, når der bliver en ledig bolig. På den måde kan du nemmere få en billigere bolig i AAB. For at opnå muligheden for en intern bolig, skal du skrive dig op via vores digitale selvbetjening Boligbasen. Du kan læse mere om interne flytninger her.

Hvis du har svært ved at overskue eventuelle gældsposter, anbefaler vi, at du retter henvendelse til en gældsrådgiver. Det kan eksempelvis være Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning www.gaeld.taenk.dk De kan kontaktes på telefon 25 56 00 33 tirsdag, onsdag og torsdag mellem 14 og 18. Du kan også booke et møde med dem via hjemmesiden. Rådgivningen er gratis og foregår i København.