Mit forbrugsregnskab stemmer ikke. Hvad gør jeg?

Hvis du mener, at der er fejl i dit forbrugsregnskab vedr. vand eller varme, skal du kontakte AAB’s administration på opkraevning@aab.dk senest seks uger efter, at du har modtaget din regning.

Oplys dit bolignummer, og hvad du er utilfreds med. Du kan finde dit bolignummer på din lejekontrakt.

Husk at vedlægge en kopi af den varmeopgørelse eller vandregning, det drejer sig om.

Send ikke din klage til din afdelingsbestyrelse eller til målerfirmaet.