Urimeligt at ghettoplan skal dræne Landsbyggefondens kasse

Regeringens nye udspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund” indeholder hele 22 punkter, der skal sikre, at Danmark er helt uden ghettoområder i 2030. Et af punkterne er muligheden for at nedrive og fysisk omdanne udsatte boligområder. Den slags er dyrt, men det problem ønsker regeringen at løse ved at tage 12 milliarder fra beboerne i landets almene boliger.

Planen er nemlig, at forslaget skal finansieres med 12 milliarder fra Landsbyggefonden, som dermed med et slag mister langt over halvdelen af de midler, som ellers skulle bruges på nødvendige renoveringer i landets øvrige almene boligafdelinger. Og den tanke vækker mildest talt ikke begejstring hos Boligforeningen AAB´s formand, Bent Haupt Jensen.

”Det er helt uacceptabelt, at regeringen vil trække 12 milliarder kroner ud af Landsbyggefonden for at finansiere planerne om nedrivning og ombygning af de mest udsatte boligområder. Det vil betyde, at køen til Landsbyggefondens renoveringsstøtte vil vokse eksplosivt. Flere AAB-afdelinger vil – ligesom mange andre almene boligafdelinger over hele landet -  få udskudt nødvendige renoveringer, da det ellers vil resultere i voldsomme huslejestigninger, fordi det i mange år frem ikke længere vil være muligt at få støtte via Landsbyggefonden. Det er lejernes egen månedlige opsparing til landsbyggefonden, som regeringen vil bruge, og det er på ingen måde i orden, siger Bent Haupt Jensen.

Han mener, det er en national opgave at komme parallelsamfund til livs, og derfor undrer han sig også over, at politikerne mener, at det kun er beboere i almene boliger, der skal finansiere regeringens indsats.

”På allerførste side i regeringens indsatsplan står der at, ”Regeringen ønsker et sammenhængende Danmark, hvor alle deltager aktivt”. Set i det lys er det grotesk, at regeringen samtidig i ramme alvor mener, at det kun er de almene lejere, der aktivt skal deltage i finansieringen af indsatserne. På den måde tager regeringen lejernes egen opsparing til renoveringer og bruger pengene til andre formål. Man tager simpelthen over halvdelen af de almene lejeres ”friværdi”, og det er efter min overbevisning ikke særlig demokratisk”, slutter Bent Haupt Jensen.