Unge fra AAB´s afdeling 55 deltager i nyt brandkadetprojekt

Et tidligere hold elever poserer i fuldt udstyr, da de deltog på ”ildflue”-forløbet, som går forud for deltagelsen i uddannelsen som brandkadet.

Fem unge fra Boligforeningen AAB´s afdeling 55 i Ishøj skal sammen med unge fra to andre boligområder deltage i en 12-ugers uddannelse som brandkadet i løbet af foråret.

Der er tale om et rollemodels-projekt, som ruster de unge til at søge job og uddannelse og fastholder en positiv relation mellem unge og myndigheder.

De 12 unge kommer fra tre boligområder i Ishøj og Høje-Taastrup og er i alderen fra 12-16 år. På den nye tværgående brandkadetuddannelse skal de lære at tage ansvar og få tillid til egne evner. Deltagerne har tidligere gennemgået et lignende uddannelsesforløb på en uge, kaldet ”ildflueforløb”, og har efterspurgt mere viden om at slukke brande og redde liv.

På brandkadetuddannelsen får de unge drenge og piger en indsigt i brandslukning og livredning og
samarbejdet mellem brandvæsen, alarmcentral og politi. De kommer bl.a. til at lære om særlige
farer på brandsteder og førstehjælperens rolle ved store ulykker.

Dennis på 13 år ser frem til de udfordringer, der venter:

”Jeg vil gerne lære mere om jobbet som brandmand, og jeg vil gerne inspirere andre unge til at hjælpe mennesker, der er i nød, ved at fortælle om den viden jeg får.”

Det er den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken, hvor AAB´s afdeling 55 hører under, der sammen med tilsvarende boligsociale helhedsplaner i Taastrupgaard og Gadehavegård står bag uddannelsen i samarbejde med Østsjællands Beredskab.

”Ved at gå sammen om projektet har vi mulighed for at tilbyde et længere forløb, og de unge lærer hinanden at kende på tværs af boligområderne,” siger boligsocial medarbejder i Taastrupgaard, Lea Svane.

Et styrket selvværd og ro i boligområderne

Brandkadetuddannelsen er frivillig og foregår hver onsdag fra kl. 16.30 til 20 på Falck Stationen i Taastrup med tre brandmænd som hovedinstruktører. Efter bestået uddannelse modtager de unge et bevis på, at de kan give udvidet førstehjælp og klare elementær brandbekæmpelse. Beviser der både kan være adgangsgivende til uddannelser og jobs, og som styrker de unges tro på sig selv.

”Vi har tidligere samarbejdet med unge, der havde lavt selvværd, fordi de ikke klarede sig så godt i skolen. De fik en ny selvsikkerhed, når de oplevede, at de er gode til andre ting, f.eks.
brandslukningsarbejde og fysisk træning. Hvis vi kan være med til at sende de unge godt videre i tilværelsen, og styrke dem i at træffe positive valg, så er vi nået langt,” lyder det fra Toke Elling, Brandinstruktør Østsjællands Beredskab.

Tidligere Brandkadet- og ildflueuddannelser har medvirket til, at brandmændene i langt mindre grad bliver kaldt ud til hærværksbrande i udsatte boligområder, ligesom de bliver mødt af en hjælpende hånd fremfor negative tilråb og chikane ved udrykninger.

”Projektet skaber et stærkt bånd mellem de unge og brandmændene, og de unge får værdier som samarbejde, tillid og respekt helt ind under huden, når de træner pressede situationer som røgdykning og rappelling. De lærer også, at de kan stole på, at brandvæsenet virkelig er der for at hjælpe dem eller deres familie, hvis de skulle få brug for det,” siger Lea Svane.

Hun tilføjer, at medarbejdere i helhedsplanerne også lærer de unge rigtig godt at kende i løbet af uddannelsen og står klar med job- og uddannelsesvejledning, når forløbet er slut.

FAKTA

Hvad er en brandkadetuddannelse?

Brandkadet er et rolle-modelsprojekt, hvor unge i alderen 12 til 17 år uddannes til brandkadetter. Brandmænd underviser de unge i forskellige brandmandsfaglige discipliner gennem en blanding af teori og praksis. Regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. Projektet skal lære de unge at blive bedre til at tage ansvar for deres eget liv og få tillid til egne evner. Brandkadetterne er rollemodeller og giver brandvæsenet et godt omdømme blandt familie, venner og bekendte.

De deltagende boligområder
Der bor ca. 2.600 beboere i Taastrupgaard, ca. 2.100 i Gadehavegård og ca. 5.200 i Vejleåparken. Det er helhedsplanerne i de tre boligområder, der finansierer brandkadetuddannelsen.