Ulovlig udlejning via airbnb skal stoppes

Onsdag den 6. juni kunne flere forskellige danske medier berette om tusindvis af værelser og boliger i København, der korttidsudlejes via hjemmesiden airbnb.com.

På hjemmesiden dr.dk  viser et kort, hvor udlejningsboligerne ligger, og af kortet fremgår det, at en del af Boligforeningen AAB´s boliger i hovedstadsområdet er at finde på hjemmesiden, hvilket både overrasker og forarger Christian Høgsbro, der er direktør i AAB.

- Jeg er overrasket, for vores regler er meget klare på det her område. I AAB er det ikke tilladt at fremleje uden vores godkendelse, og den vil aldrig blive givet til den form for korttidsudlejning, som airbnb formidler. Hvis lejerne alligevel lejer en del af boligen ud i form af et eller flere værelser på dagsbasis hos airbnb, så kan det ifølge domspraksis have karakter af erhvervsmæssig virksomhed, som så også er i strid med lovgivningen, siger Christian Høgsbro

Han vil nu se på, hvad AAB kan gøre for at stoppe den ulovlige udlejning af Boligforeningens boliger, men ved endnu ikke, hvad der konkret skal gøres. En mulighed er dog at samarbejde med Københavns Kommune, der også har fokus på ulovlig udlejning via airbnb og går med overvejelser om at oprette en taskforce, der skal sætte ind over for problemet.

- Det er oplagt, at vi taler sammen med kommunen for evt. at indgå en eller anden form for samarbejde, så vi kan få stoppet den her praksis, som strider mod alt hvad Boligforeningen AAB står for. Vi er en non-profit organisation, der arbejder for gode og billige boliger, så vi kan på ingen måde leve med, at vores boliger pludselig gøres til genstand for spekulation med økonomisk gevinst for øje, som det her får karakter af, siger Christian Høgsbro.

I sidste ende kan beboere, der udlejer deres bolig i strid med AAB´s regler, miste deres bolig på grund af brud på den lejekontrakt, de har indgået med Boligforeningen AAB.