Sydkoreanere hørte om den almene boligform

Boligforeningen AAB tog for nylig imod en delegation af repræsentanter fra sydkoreanske NGO´er, der under et besøg i Danmark gerne ville høre mere om den almene boligbevægelse i Danmark.

AAB´s direktør Christian Høgsbro og Pia Voel, der er driftschef i afdeling 55 i Ishøj, tog imod gæsterne i Vejleåparkens kulturhus, og de viste efterfølgende rundt i afdelingen, hvor gæsterne fik et godt indblik i den forvandling, som Vejleåparken gennemgik i forbindelse med den store renovering, som blev afsluttet for cirka ti år siden.

Christian Høgsbro lagde ud med at fortælle om AAB´s mere end 100-årige historie fra den første AAB bolig var en realitet i 1912 og kom derefter nærmere ind på de almene boligers rolle som en af grundpillerne for den danske velfærdsmodel. Og spørgelysten fra de udenlandske gæster var stor.

”Der er stor forskel på boligpolitik i Danmark og Sydkorea, og vores gæster havde ikke noget stort kendskab til den almene boligform, som hver femte dansker bor under. For eksempel blev der flere gange spurgt ind til, hvorfor vi ikke går efter at tjene penge, og det tog lige lidt tid at forklare, at vi ene og alene er sat i verden for at skaffe gode og billige boliger, som ingen skal tjene på”, siger Christian Høgsbro, der i øvrigt finder det tankevækkende, at  gæster fra hele verden gang på gang rejser til Danmark for at lære mere om den almene boligmodel.

”Vi har løbende gæster fra udlandet, der kommer for at høre mere om almene boliger. De kommer fra Kina, Sydkorea, Irland og så videre for at høre om den unikke model, vi har i Danmark, og samtidig oplever jeg, at vi har en regering, der gør, hvad den kan for at beskære og amputere den selvsamme model”, slutter Christian Høgsbro.