Stigende energipriser: Det betyder det for dig

I løbet af det seneste år har der været mange beretninger om store stigninger i omkostningerne til strøm og varme. I Boligforeningen AAB har vi kigget på risikoen for, at din strøm- og varmeregning bliver større end normalt på baggrund af de stigende energipriser.

I AAB opvarmes langt de fleste af vores boliger med fjernvarme. Det er en god nyhed i forhold til bekymringen for prisstigninger, da fjernvarmekunderne rammes i mindre grad end de kunder, der varmer deres bolig op med eksempelvis naturgas.

Fjernvarmeværkerne, som leverer fjernvarme til Hovedstaden, benytter affald og biomasse som energikilde. Fjernvarmen er dermed ikke ramt at de store prisstigninger på naturgas, i modsætning til de fjernvarmeværker, der benytter naturgas som energikilde.

Det forventes dog, at priserne fortsat vil stige for langt de fleste beboere, og det er derfor en god idé at lægge penge til side til en efterbetaling på varme allerede nu. Samlet set forventes det, at hver enkelt bolig vil have en ekstraomkostning på omkring 100-200 kr. pr. måned. Dette afhænger selvfølgelig af størrelsen på boligen samt beboersammensætningen og forbrugsmønsteret i boligen.

Der er enkelte afdelinger, der varmes op med strøm, varmepumpe eller naturgas. For boliger beliggende i de afdelinger, forventer vi desværre en noget større stigning.

Hvis du ønsker din månedlige aconto sat op, kan du kontakte beboerokonomi@aab.dk med besked om, hvor meget du fremover ønsker at betale om måneden. Husk at oplyse dit bolignummer, så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt.

 

Priser på strøm

Når vi ser på stigningen i elpriser, er den største del af din elregning afgifter, moms og transport af el. Det er knap 20 % af regningen, som er den reelle omkostning på strøm Derfor betyder den nuværende høje elpris ikke helt så meget på den endelige elregning, som man kan frygte. Der må forventes en prisstigning på omkring 30 % på elregningen jf. Dansk Energi. Du kan kontakte din el-leverandør for at øge din aconto-indbetaling, så du undgår en stor efterbetaling på strøm.

Udover den individuelle strøm, betaler hver husstand en andel af afdelingen fællesstrøm over huslejen. Det drejer sig typisk om 1.000 til 1.500 kr. om året pr. bolig. AAB har indgået en fastpris-aftale med EnergiDanmark for hele 2022. Prisen på en kilowatt-time i AAB’s aftale for fællesstrøm er steget med 51 % fra 2021 i 2022, hvilket er meget, men stadig er en del under markedsudviklingen. Da den samlede regning består af meget mere end kilowatt-priserne, forventes omkostningerne til fællesstrøm at stige med op til 500 kr. pr. bolig om året. Omkostningen til dette er indregnet i huslejen.

Aftalen skal genforhandles igen i 2023, og vi håber, at priserne på energimarkedet til den tid er faldet en smule i forhold til nu.

 

Fokus på energiforbruget

En stor del af AAB’s beboere ser heldigvis ud til at slippe for de virkelig høje ekstraregninger. Vi forventer dog, at langt de fleste beboere i AAB får højere regninger på energi fremover. Det er derfor altid en god ide at være opmærksom på energiforbruget i boligen.

Videnscenteret Bolius har lavet et tema om, hvordan man kan spare på energien. Det kan du finde her. Temaet indeholder blandt andet artikler om, hvordan du kan spare på elregningen, varmeregningen eller vandregningen. Ved at spare på dit energiforbrug, hjælper du både klimaet og din privatøkonomi.

Kan du få hjælp til en høj varmeregning?

Nogen beboere har mulighed for at søge om tilskud hos det offentlige til betaling af varmeregningen. Det gælder pensionister og førtidspensionister (tilkendt før 2003).

Hvis du bor alene skal din varmeregning være over 5.500 kr. om året. Hvis du bor sammen med en partner, skal regningen være over 8.250 kr. om året, før du kan få tilskud.

Du kan søge om varmetillæg på borger.dk. Du skal vedhæfte de seneste tre års varmeregnskaber, når du søger om tillægget. Dem kan du få tilsendt ved at kontakte beboerokonomi@aab.dk.

Hvis du allerede får varmetillæg, har du mulighed for at få omregnet dit varmetillæg hos Udbetaling Danmark. Det kræver dog, at du har en dokumenteret stigning på mere end ti procent i forhold til den varmeudgift, der tidligere er benyttet som beregningsgrundlag. Du kan indsende varmeregnskabet til Udbetaling Danmark, når året er gået, så de kan undersøge, om du er berettiget til yderligere tilskud.

Hvis du ikke har mulighed for at vente med eventuelt forhøjet tillæg til året er gået, kan du fremsende dokumentation for dine stigende udgifter ved at sende oplysninger om dine stigende aconto-opkrævninger. Hvis du på baggrund af dette får forhøjet dit varmetillæg, skal du fremsende dit endelige varmeregnskab til Udbetaling Danmark, når du modtager dette.