Sociale viceværter forhindrer udsættelser

Tirsdag den 24. januar satte Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) fokus på sociale viceværter og deres betydning for mindskelse af fogedudsættelser. Udgangspunktet for konferencen var en nylig offentliggjort evaluering, som CFBU i efteråret 2016 har foretaget  af de sociale viceværtsfunktioner i 4 forskellige boligområder -heriblandt Beboerprojekt Puls, som drives i et samarbejde mellem AAB, 3B og SAB/KAB og Københavns Kommune.

Evalueringen anbefaler den model, som Beboerprojekt Puls bruger i samarbejde med kommunen om ansættelse af sociale viceværter, og det samme gjorde Susanne Grøn fra Københavns kommunes Bolig- og beskæftigelsesenhed, som var en af konferencens oplægsholdere.

Evalueringen viser blandt andet, at de boligafdelinger, der har en social vicevært, kan hente en økonomisk besparelse, men at den først slår igennem i år to.

”Det første år bliver brugt på at bygge funktionen op, og her er det en udgift for afdelingerne, men allerede i det andet år oplever afdelingerne en lille besparelse”, fortæller Christina Udesen, der er projektleder i Beboerprojekt Puls og ansat i AAB.

Det kunne en anden oplægsholder på konferencen, Lars Christensen, bekræfte. Han er økonomisk rådgiver og ansat i Bo-Vest, og via sit arbejde har han formået at hjælpe økonomisk trængte beboere, og har på den måde afværget ganske mange udsættelser i de områder, han arbejder i.

Det giver naturligvis en besparelse for afdelingerne, men det gavner også den enkelte beboer på det personlige plan ligesom det offentlige nyder godt af det, da der er store samfundsøkonomiske udgifter forbundet med en effektiv fogedudsættelse.

Rapporten kan hentes på denne side: http://www.cfbu.dk/udgivelser/sociale-vicevaerter.

Foto: Kristian Brasen/CFBU