Sådan fremlejer du efter reglerne

Skal du ud og rejse eller på studie- eller arbejdsophold i udlandet? Eller har du af andre grunde brug for at leje din bolig ud henover sommeren? Som beboer i en almen boligafdeling er der en række regler, du skal være opmærksom på.

Kun længere perioder

Det er som udgangspunkt ikke lovligt at leje hele din bolig ud i en kortere periode, i forbindelse med almindelig ferie. Varer udlandsopholdet mere end 4 uger, kan administrationen dog give tilladelse til midlertidig fremleje. Det gælder for al fremleje, at den højst må vare 2 år.

Udlejning af et eller flere værelser på dagsbasis, for eksempel gennem et bureau, er efter domspraksis sidestillet med erhvervsvirksomhed, og det er ikke tilladt at drive erhvervsvirksomhed fra almene boliger. Derfor er det ikke tilladt at leje din bolig ud på dagsbasis.

Indhent altid tilladelse

Fremleje af dele af din bolig kræver altid boligforeningens skriftlige tilladelse. Det gælder også tidsbegrænset bytte af boligen, som sidestilles med delvis fremleje, uanset om der betales for bytningen eller ej.

Læs mere om fremleje

Ønsker du at vide mere om mulighederne for fremleje, kan du finde mere information via linket herunder.