Pressemeddelelse

Mere aktivt fritidsliv for Vejleåparkens børn og unge

Nordea-fonden har besluttet at støtte projektet ’Aktivt fritidsliv for børn og unge fra Vejleåparken’ med ca. 1,5 mio. kr. over en fireårig periode. Projektets formål er, at endnu flere af Vejleåparkens børn og unge bliver en aktiv del af fritids- og foreningslivet.

Sammen med en række samarbejdspartnere sætter AAB fokus på at brobygning ml. børn og unge og forenings- og fritidslivet. På fotoet set fra venstre Simon, Get2sport koordinator fra Ishøj Kommune. Trine, boligsocial leder fra ’Fælles om Vejleåparken’, AAB. Casper, afdelingsleder på Strandgårdskolen fra Ishøj Kommune. Ali, børne- og ungekoordinator fra ’Fælles om Vejleåparken’, AAB.

’Aktivt fritidsliv for børn og unge fra Vejleåparken’ bygger videre på det arbejde, som allerede er en del af den boligsociale helhedsplan ’Fælles om Vejleåparken’. Omdrejningspunktet for projektet er Playbox, en lokalt placeret container, der samtidigt fungerer som en platform, hvor lokale foreninger præsenterer sig for børn og unge, og hvor ’Fælles om Vejleåparken’ bygger bro ud til de mange tilbud, der er i Ishøj.

"I en tid, hvor Landsbyggefondens midler til boligsociale indsatser desværre er blevet færre, er vi begejstrerede for, at Nordea-fonden har valgt at støtte op om vores boligsociale arbejde i Vejleåparken for at støtte vores børn og unge i at blive en del af nogle positive fællesskaber", siger Pia Skov, der er konstitueret adm. direktør i Boligforeningen AAB.

Forældre og rollemodeller

Med støtte fra Nordea-fonden bliver det muligt at styrke indsatsen for børn og unge ved blandt andet at kunne tilbyde flere aktiviteter med udgangspunkt i Playbox. Et væsentligt fokus bliver også at styrke samarbejdet med forældrene og engagere dem i at lave arrangementer, der støtter op om børn og unges fritidsliv. Derudover vil unge rollemodeller etablere følgeordninger for bedst muligt at hjælpe børn og unge ud i forenings- og fritidslivet.

Stærkt samarbejde

Playbox og ’Aktivt fritidsliv for børn og unge fra Vejleåparken’ udvikles og drives i et stærkt samarbejde mellem DIF Get2Sport, Strandgårdskolens SFO, AAB’s boligafdeling 55, Ishøj Ungdomsskole, Ishøj Kommune, lokale fritidsforeninger og Fælles om Vejleåparken. Projektejer er AAB.

 Vi ved det virker

Boligsocial leder i Ishøj Trine Lainez Andersen udtaler:

Vi glæder os virkeligt til at skulle i gang med projektet. Organiserede foreningsaktiviteter er ikke kun godt for kroppen, men det er også noget, vi ved virker i forhold til at fremme bedre skolegang, styrke fællesskaber, øge tryghed og mindske risikoen for kriminalitet”.

 

Fakta om ’Aktivt fritidsliv for børn og unge fra Vejleåparken’

  • Projektet løber fra november 2022 til oktober 2026
  • Projektet drives af den boligsociale helhedsplan "Fælles om Vejleåparken" i tæt samarbejde med Ishøj Kommune og det lokale foreningsliv
  • Projektejer er Boligforeningen AAB
  • Playbox har åbent hver mandag fra kl. 15.30 i og ved Strandgårdskolen.

Kontaktoplysninger

Boligsocial leder, AAB, Trine Lainez Andersen: 42731581 /tla@aab.dk.

Kommunikationskonsulent, Nordea-fonden, Signe Balling: 40703779 /sb@nordeafonden.dk.