Lov om TV-pakker er vedtaget

Den 1. juli 2016 blev den nye lov om tv-pakker vedtaget. De nye regler gør det muligt for dig som beboer at fravælge de tv-programpakker, der tilbydes i din boligafdeling.

Loven om frit valg af tv-pakker er nu en realitet, og det betyder, at du som beboer i AAB nu har mulighed for at vælge din helt egen tv-løsning. Det betyder også, at det ikke længere er lovligt for din boligafdeling at indgå nye aftaler, hvor du som beboere skal abonnere på den fælles tv-aftale.

De ny regler er trådt i kraft, men vil i en del tilfælde først få effekt senere. En overgangsordning betyder nemlig, at længerevarende aftaler med tv-leverandøren, enten skal udløbe eller genforhandles, før du som beboer kan opsige tv-aftalen.

I boligafdelinger kan der desuden være krav om at der betales udgifter til anlæg og administration, hvis fællesanlægget endnu ikke er betalt ud. Udgiften vil blive opkrævet sammen med huslejen.

Afdelinger med et såkaldt sløjfeanlæg, hvor signalet går som en juletræskæde fra en bolig til den næste, er først omfattet af lovgivningen den 1. januar 2018. Det udskudte tidspunkt for sløjfeanlæg skyldes, at der endnu ikke findes en teknologi, der kan koble den enkelte beboer fra anlægget.

Leverer afdelingen internet sammen med tv-pakken, skal du som beboere desuden være opmærksom på, at din internetforbindelse samt evt. ip-telefoni vil blive afbrudt sammen med tv-signalet.

Ønsker du at opsige din tv-pakke, skal du bruge denne blanket.

Har du spørgsmål til den nye lov om tv-pakker, er du velkommen til at kontakte os på mail ejendomsservice@aab.dk.