Hård kritik af ghettoaftale – Socialdemokratiet vil lave den om

Med udgangspunkt i AAB´s afdeling 80 i Brønshøj, skriver Berlingske Tidende i dag, at regeringens ghettoplan kan ende med at sende langt flere beboere ud af deres hjem end først antaget.

Ghettoplanen, som regeringen i foråret indgik med blandt andet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, opererer i høj grad med historiske data, når det skal vurderes, om et boligområde, skal kategoriseres som ”hård” ghetto og dermed nedbringe antallet af familieboliger, så de højst udgør 40 procent inden 2030.

Det skriver Berlingske Tidende i dag, og avisen nævner blandt andet boligområdet Gadelandet/Husumgård i Brønshøj - hvor AAB afdeling 80 ligger - som et område, der risikerer at havne på den ”hårde” ghettoliste i 2020.

Sker det, vil det skyldes, at området i fire år har stået på den almindelige ghettoliste, men problemet er, at de kriterier, der ligger til grund for udpegningen - eksempelvis den gennemsnitlige indkomst for beboerne - kommer til at bero på historiske tal.

I dette tilfælde vil det være tal fra 2018 – altså indeværende år – som kommer til at ligge til grund, og det betyder, at boligområderne har fire måneder til at ændre på tingene, hvilket frustrerer AAB´s direktør, Christian Høgsbro.

”Vi er fuldstændig magtesløse over for den ghettoliste, og vi får ikke mulighed for at rette op på de ting, politikerne vil have os til at rette op på. Det her skriger til himlen”, siger Christian Høgsbro og tilføjer:

”Vi har ingen som helst muligheder for at styre, hvilke personer der flytter ind i vores boligområder. Politikerne laver nogle hårde regler, men de giver os ikke nogen instrumenter eller tilstrækkelig med tid til at få rettet op”, siger han.

AAB´s afdeling 80 i Brønshøj risikerer at lande på den "hårde" ghettoliste i 2020, fordi regeringen lægger historiske tal til grund for udpegningen.

Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet bekræfter overfor Berlingske, at de historiske data i nogle tilfælde allerede er gjort op eller bliver det inden for kort tid, selvom boligområderne først risikerer at komme på den ”hårde” liste om nogle år, og Bent Madsen, der er direktør i BL - Danmarks Almene Boliger, bakker op om Christian Høgsbros kritik.

”Det er simpelthen ikke tænkt ordentligt igennem. Det kommer til at ramme mange tusind mennesker, som bor i de her områder. Regeringen skaber en situation, hvor der pludselig skal afvikles mange flere boliger, end der først var udsigt til. De skal jo genhuses, og der er i forvejen mangel på boliger”, siger han blandt andet.

Socialdemokratiet var med til at indgå aftalen om parallelsamfundspakken med regeringen den 1. marts i år, men nu er partiet tilsyneladende kommet i tvivl om aftalen i den nuværende form. Således siger partiets boligordfører, Kaare Dybvad, til Berlingske Tidende, at han godt kan genkende kritikken, og han mener, at boligforeningerne skal have mere tid til at ændre ghettoområderne.

”Det er et problem, som vi vil drøfte med de andre partier i forligskredsen for at se, hvordan det kan ændres".