Første spadestik på ny AAB-afdeling på Frederiksberg

Solen skinnede fra en skyfri himmel da Boligforeningen AAB fredag den 29. marts holdt første spadestik for den kommende afdeling 118 på Frederiksberg. Afdelingen opføres på Ågade som nabo til De Døves Kirke, og ejendommen kommer til at indeholde 14 familieboliger hvoraf de fem bliver flygtningeboliger.

Christian Høgsbro, der er administrerende direktør i AAB, bød velkommen til de mange samarbejdspartnere, der var mødt op – herunder arkitektfirmaet Mangor & Nagel samt totalentreprenøren Thormann. Blandt talerne var Frederiksberg Kommunes udvalgsformand for Bolig og Ejendomsudvalget Helle Sjelle (C) og 2. Viceborgmester Michael Vindfeldt (S), der begge udtrykte glæde over, at AAB nu opfører endnu en almen ejendom i kommunen.

”Det er jo sådan, at hele kommunalbestyrelsen har det som et mål og en ambition, at op mod 25 procent skal være alment, når vi bygger nyt på Frederiksberg. Det er vigtigt fordi, vi gerne vil have en socialt balanceret by, hvor vi ikke kun har dyre ejerboliger, men også har boliger, der er til at betale, hvis man har en mere almindelig lønindkomst, så på den måde, er det en kæmpe ære og fornøjelse at være med til at tage første spadestik her”, lød det blandt andet fra Michael Vindfeldt, da han holdt tale for de fremmødte.

Arkitekturpolitik og tæt dialog

Helle Sjelle fremhævede i sin tale den tætte dialog, der har været mellem kommunen og AAB.

”I dialogen med AAB har det været meget vigtigt for Frederiksberg Kommune, at bygningen respekterer og viderefører de særlige karakteristika der er her i området. Frederiksbergs arkitekturpolitik har dannet grundlag for projektet. Vi har haft en tæt dialog om at finde en god løsning, der passer til netop det her sted og ikke mindst med Døvekirken som nabo. Det er jeg overbevist om vil kunne både ses og mærkes til glæde for byen”, lød det fra Helle Sjelle.

Christian Høgsbro var også på talerstolen inden skovlene blev fundet frem, og også han lagde vægt på, at det er et vigtigt byggeri, der nu kommer op at stå på Ågade.

”Det er ikke en stor afdeling, vi bygger her, men jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes os at blive enige med Frederiksberg Kommune om at bygge alment på en af de få tilbageværende byggegrunde, der findes i kommunen. På den måde er vi sammen med kommunen med til at sikre, at folk med almindelige indkomster kan komme til at bo attraktivt og billigt i en kommune, der ellers traditionelt er kendt for at være dyr at bo i”, sagde Christian Høgsbro.

Indflytningsklar i februar 2020

Ejendommens boliger bliver på to, tre og fire værelser, og størrelserne varierer fra 70-105 m² brutto. Huslejen for en toværelses bolig kommer til at ligge på cirka 7.250 kroner om måneden, mens en bolig med tre eller fire værelser kommer til at koste mellem 8.500 kr. og 10.000 kroner om måneden.

Den nye AAB-afdeling er efter planen klar til indflytning i februar 2020. Det er ikke muligt at blive skrevet op til den nye afdeling endnu, men når der åbnes for opskrivning, vil det blive meldt ud på www.aab.dk.