Effektfuld indsats mod udsættelser

En målrettet indsats har på fem år været medvirkende til, at antallet af udsættelser i Vejleåparken i Ishøj er faldet fra 31 udsættelser i 2012 til en enkelt i hele 2016. Midlet har været en fælles rådgivningsindsats fra  AAB, Ishøj kommune og områdets helhedsplan.

I første omgang startede indsatsen som et pilotprojekt mellem Ishøj Kommune og AAB i foråret 2013. Såvel boligforeningen som kommunen ønskede at mindske det høje antal udsættelser, da hver eneste udsættelse er en særdeles bekostelig affære for alle involverede.

”Det anslås at en udsættelse i gennemsnit koster Boligforeningen AAB kr. 60.000, og nogenlunde det samme beløb koster det kommunen. Det vil sige, at de 31 udsættelser i 2012 kostede Boligforeningen AAB og Ishøj kommune hver især godt kr. 1.800.000. Oven i skal så lægges de personlige omkostninger for de mennesker, som bliver sat ud af deres bolig, så der var mange stærke incitamenter for at vende den negative udvikling”, fortæller Pia B. Lindhardt, der abejder med projektet i Opkrævning og Inkasso hos AAB.

Projektet udvides

Allerede efter et halvt år blev projektet udvidet, så det blev en integreret del af Vejleåparkens Helhedsplan, og to rådgivere har lige siden på forskellige måder stået til rådighed for beboere, der har behov for økonomisk rådgivning.

Pia B. Lindhardt har som inkassomedarbejder i AAB udgjort den ene del af rådgiverteamet, der også tæller en akutrådgiver fra Ishøj Kommune. I starten af projektet stod de til rådighed hver onsdag fra kl. 15-18, hvor beboere med huslejerestance blev indkaldt til samtale i Kulturhuset i afd. 55.

”De første år var der en forholdsvis høj mødeprocent blandt de beboere, som vi indkaldte, men efterhånden faldt den. Til gengæld begyndte andre beboere selv at tage kontakt til os, og de mødte frivilligt op, når vi stod til rådighed i Kulturhuset. En del har også kontaktet os telefonisk, så vi har haft succes med at afhjælpe en hel del beboere, der var i fare for at komme i huslejerestance eller  blive oversendt til en advokat”, siger Pia B. Lindhardt.

Indsatsen justeres løbende

I løbet af projektperioden er indsatsen løbende blevet justeret efter behov. Da fremmødet eksempelvis blev mindre sad rådgiverne kun fysisk i Kulturhuset hver anden onsdag, og sidste år gik man så ned til at have åben rådgivning fra  kl. 15-18 en gang om måneden. Til gengæld ”skruede de så på en ny knap” i bestræbelserne på at undgå udsættelser i bebyggelsen.

”Vi begyndte simpelthen at opsøge beboere med huslejerestance på deres adresse en dag hver måned fra kl. 15-18. Det tiltag har haft en rigtig god effekt og beboerne tager – måske lidt overraskende – godt imod os, når vi møder op ved deres bolig”, siger Pia B. Lindhardt. Det er hende, der pt. tager sig af den opsøgende indsats hos beboerne, mens det er økonomimedarbejder Mie Hall i Opkrævning og Inkasso hos AAB, der det seneste år har taget sig af den åbne rådgivning i afdeling 55.

Pia B. Lindhardt fortæller, at den nuværende ordning p.t. fungerer rigtigt godt til behovet. Som nævnt var der kun én udsættelse i hele 2016 i en afdeling med 1.700 lejemål, og hvor mange beboere oven i købet er er på overførselsindkomst. Det viser med al tydelighed, at rådgivningen har en positiv effekt, men hun understreger, at det er vigtigt at fastholde indsatsen.

”Vi bør som rådgivere ikke være mindre synlige i afdelingen, end vi er nu. Selvom udsættelserne er faldet kraftigt, er det vigtigt at fastholde den præventive indsats. Rådgivningen har haft en enorm effekt, men hvis vi fjerner projektet,  er jeg bange for, at vi indenfor få år igen vil se en markant stigning i udsættelserne igen”, slutter Pia B. Lindhardt.

Fakta om projektet

I alt har 55 beboere kontaktet rådgiverne for hjælp i forbindelse med huslejerestance og gældsrådgivning i den åbne økonomiske rådgivning, som Boligforeningen AAB, Ishøj kommune og helhedsplanen er fælles om.

Nedenstående tabel viser udviklingen af fysiske udsættelser i Vejleåparkens Helhedsplan hvor AAB afd. 55 har mere end 1.700 lejemål.

Fysiske udsættelser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I alt
I alt 24 11 13 31 18 12 7 1 128