Delvis vedligeholdelse af boligen

Hvis du modtager boligstøtte har du måske bemærket, at beregningen af boligstøtten for det nye år er ændret, og at der i brevene fra Udbetaling Danmark står et nyt begreb, nemlig ”Delvis vedligeholdelse af boligen”.

AAB har ikke indført begrebet ”delvis vedligeholdelse af boligen”, selvom det nu fremgår af brevene fra Udbetaling Danmark. Der er blot tale om, at Udbetaling Danmark nu datamæssigt modtager flere oplysninger fra vores system end hidtil.

Faktisk har de fleste beboere i Boligforeningen AAB altid haft den delvise vedligeholdelse. Delvis vedligeholdelse er nemlig den officielle betegnelse for almene boliger med A-ordning, hvor lejeren principielt forestår al indvendig vedligeholdelse af lejligheden, men hvor afdelingen overtager en del af (eller hele) udgiften til normalistandsættelse ved fraflytning. Dette skal ses i forhold til andre ordninger i privat udlejningsbyggeri, hvor lejeren også betaler hele udgiften til istandsættelse ved fraflytning.

AAB var tidligere på året til møde med Udbetaling Danmark. På det møde blev det oplyst, at ændringer i boligstøtten ikke skyldes nye oplysninger fra udlejer, men i stedet en ændring af beregningsgrundlaget for boligstøtte, der tidligere har været forskelligt fra kommune til kommune.

Hvis du er uforstående eller uenig i beregningen af boligstøtte, skal du kontakte Udbetaling Danmark.