Boligforeningen AAB klager over politiets henlæggelse af bedragerisag

Boligforeningen AAB politianmeldte i foråret 2020 en sag om bedrageri og dokumentfalsk i foreningens afdeling 46 i Ballerup.

Anklagemyndigheden hos Københavns Vestegns Politi, har for nyligt meddelt AAB, at de nu opgiver at rejse en straffesag mod de implicerede personer, og det overrasker foreningens administrerende direktør.

”Jeg må tilstå, at det kommer bag på mig, at politiets efterforskning ikke fører til, at der bliver rejst en straffesag. Først og fremmest fordi det ligger uden for enhver tvivl, at der er betalt op i mod tre millioner kroner for forskellige typer arbejde, der aldrig er blevet udført. Det drejer sig blandt andet om gulvarbejde, hvor efterfølgende kontrol har afsløret, at der ikke i et eneste tilfælde er blevet udskiftet gulv i de pågældende boliger”, siger Christian Høgsbro.

Han tilføjer, at forskellige omstændigheder omkring politiets efterforskning betyder, at Boligforeningen AAB har besluttet at klage over anklagemyndighedens afgørelse til Statsadvokaten for København.

Anklagemyndighedens begrundelse for at lægge sagen ned er, at det ikke er muligt at føre bevis for, at der er begået bedrageri eller dokumentfalsk i afdeling 46.

”Det betyder ikke, at der ikke er foregået ulovligheder i afdelingen, men er alene et udtryk for, at anklagemyndigheden ikke mener, der er nok beviser til, at den eller de sigtede vil blive dømt i en straffesag, og det ærgrer mig. Det er beboernes penge, som er blevet misbrugt og havnet i de forkerte lommer, og jeg så selvfølgelig helst, at de ansvarlige for det var blevet fundet og stillet til ansvar”, siger Christian Høgsbro.

Årsagen til AAB i første omgang skred til politianmeldelse var, at en nærmere undersøgelse af forholdene i boligafdelingen på Baltorpvej - med ekstern bistand fra revisorer og advokater - afslørede voldsomme uregelmæssigheder. Blandt andet blev det afsløret, at der over en længere periode var blevet betalt næsten en million kroner for gulvarbejde i mange af afdelingens boliger, selvom arbejdet aldrig var blevet udført.