Beboerprojekt Puls høster fordele af ny adresse i bofællesskab

Siden 2011 har Boligforeningen AAB administreret den boligsociale helhedsplan Beboerprojekt Puls i Københavns Nordvestkvarter. Ved årsskiftet fik Puls fornyet sin bevilling for de kommende fire år, og det har givet anledning til, at Puls er flyttet i bofællesskab.

Medarbejderne i Puls er nemlig flyttet til Smedetoften 14, hvor de deler lokaler med Beboerprojekt Bispebjerg og FSB´s ejendomsservice på 1. sal, mens Ungekulturhuset holder til i stueetagen, og det giver en lang række fordele, at der nu er flere samlet under et tag.

”De boligsociale helhedsplaner, ejendomsservice og Ungekulturhuset arbejder med beboere fra det samme lokalområde. Til sammen dækker de to boligsociale helhedsplaner 15 boligafdelinger i Nordvest med i alt ca. 10.000 beboere. Ved at bo sammen skabes der en nemmere kommunikation mellem medarbejderne, og det giver i sidste ende kortere vej fra idé til handling”, fortæller Henrik Mønsted Larsen, der er projektleder for Beboerprojekt Puls.

Samme holdning har Maren Grosen, der er kulturformidler i Ungekulturhuset. Hun forklarer, at bofællesskabets forskellige projekter med de unge supplerer hinanden godt. Som eksempel nævner hun, at Puls har nogle stærke vejledningskompetencer, mens Ungekulturhuset kan supplere med mange kreative kompetencer.

Iain Silbiger, der er projektleder i Beboerprojekt Bispebjerg, er også glad for de muligheder, som bofællesskabet giver.

”De boligsociale medarbejdere arbejder traditionelt set meget selvstændigt. For eksempel vil en boligsocial helhedsplan typisk kun have en børne-unge koordinator ansat. Men når vi bor sammen som her, så er der pludselig to medarbejdere som arbejder med de samme indsatsområder og med det samme formål, og de får dermed en ekstra sparringspartner i huset”, fortæller han.

De nye rammer blev fejret i slutningen af marts måned, da Puls holdt indvielsesfest med de nye bofæller. Omkring 250 gæster fra nabolaget mødte op til fejringen, og det store fremmøde vidner om, at Smedetoften 14 er blevet et vigtigt samlingssted i Københavns Nordvestkvarter.