Ændring i betaling af hjemfaldspligten

Fra 1. april 2014 vil din opkrævning på boligafgiften se en smule anderledes ud, hvis du bor i én af følgende afdelinger i AAB:

14, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 50, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 78, 80 og 103.

Det skyldes, at den såkaldte hjemfaldspligt, disse boligafdelinger betaler for at frikøbe sig fra tilbagekøbsret fra Københavns Kommune, nu ved et lovkrav skal gøres synlige på opkrævningen. Hjemfaldspligten, som tidligere er blevet opkrævet som en del af boligafgiften, vil derfor fremover vil blive opkrævet separat.

Som beboer vil du modtage nærmere information i et brev, hvis din afdeling er omfattet af aftalen.

Påvirker det min boligafgift?

Nej. Der vil ikke ske ændringer i det beløb, du som beboer i en af disse afdelinger skal betale fremover. Din opkrævning på boligafgiften vil blot se en smule anderledes ud. Der er ikke tale om hverken stigning eller fald i boligafgift eller hjemfaldspligt.

Hverken boligsikring eller boligydelse påvirkes af ændringen.

Hvad betyder hjemfaldspligt?

Hjemfaldspligt er en klausul, som nogle kommuner, herunder Københavns Kommune, har tinglyst på grunde og ejendomme, som de har solgt.

Hjemfaldspligt betyder at kommunen på et nærmere bestemt senere tidspunkt kan kræve at købe grunden tilbage for samme pris, som kommunen i sin tid har solgt grunden for.

De ovennævnte boligafdelinger har frikøbt sig fra denne hjemfaldspligt i en aftale mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer. For at kunne dette, er der optaget et lån, og det er ydelsen på dette lån, som nu vil fremgå på din opkrævning som ”hjemfaldspligt”.

Læs mere om hjemfaldspligten på Københavns Kommunes hjemmeside