Ældre beboere sammen om IT-læring

Det kan virke uoverskueligt at lære at bruge en computer og gå på internettet, når man først tager hul på det i pensionsalderen. Nutidens pensionister er ikke vokset op med digital selvbetjening og IT-udstyr. For dem kan den voksende digitalisering af den offentlige kommunikation virke som en umulig opgave.

Det problem har Boligforeningen AAB sammen med Boliglaboratoriet gjort et forsøg på at løse med projektet ”IT for ældre”. Projektet grundlagde i løbet af 2012 og 2013 datastuer i to udvalgte AAB-afdelinger. Her kan de ældre beboere få vejledning i IT og lære i deres eget tempo. Datastuerne er stadig aktive og er en succes blandt de ældre beboere.

Kortfilmen ”AAB’s ældre sammen om IT-udfordringen”, som følger brugerne i datastuen i AAB afd. 45 i Skovlunde, beskriver hvorfor et fællesskab omkring IT-læring kan have afgørende betydning for senior-brugere.

Se filmen her: