AAB’s formand skuffet over boligudspil

Regeringen har spillet ud med en drastisk nedskæring af rammen for Landsbyggefondens midler til renovering af almene boliger. Det sker forud for forhandlingerne om et nyt boligforlig, og det foreslås, at der frem til 2020 vil være 12 mia. kr. til renoveringer.

Køen til Landsbyggefonden er i dag på 12 mia. kr.  Regeringens udspil dækker derfor kun det aktuelle renoveringsbehov, og så vil der ikke være plads til at dække fremtidige renoveringer før efter 2020.

Under den forhenværende regeringen voksede køen til Landsbyggefonden til 16. mia. kr. I de senere år er der afsat mange midler til at nedbringe køen, og BL - Danmarks Almene Boliger skønner, at der fortsat er et årligt renoveringsbehov på 5,5 mia. kr.

AAB’s formand Bent Haupt Jensen udtrykker dyb skuffelse over regeringens udspil: ”Det er dybt skuffende, at en socialdemokratisk ledet regering nu lægger op til, at køen til Landsbyggefondens midler vokser.

Det vil få store konsekvenser for vores boligområder, da vi bliver nødt til at udskyde tiltrængte renoveringer og dermed mister vores boligområder attraktion og kommer ind i en dårlig udvikling. Det er forkert at skrue ned for renoveringen af almene boliger, når man samtidig ønsker tryghed i boligområderne. Og når vi renoverer skaber det vækst og beskæftigelse og rigtig mange lære- og praktikpladser ”, udtaler Bent Haupt Jensen.

11 8 2010 Bent Haupt Jensen AAB

Regeringen siger nej til flere midler til renoveringer, blandt andet fordi Landsbyggefonden skylder statskassen penge. Det skyldes, at staten siden 2002 har lænset Landsbyggefonden for 11 mia. kr. for at refundere en del af de statslige udgifter til nybyggeriet.

Denne ekstraskat, som man har pålagt de godt en million beboere i almene boliger, får nu konsekvenser.

”Fordi staten har stukket snablen ned i Landsbyggefondens kasse, må man optage statslån for at kunne renovere almene boliger. Det er ikke rimeligt. AAB’s beboere indbetaler årligt 50 millioner kr. til Landsbyggefonden og vores beboere må forvente, at disse midler går til at renovere boliger for og ikke til at lukke huller i statskassen med”, siger Bent Haupt Jensen.

Læs mere på BL's hjemmeside

Bent Haupt Jensen kan kontaktes på tlf. 40 34 45 51.