AAB’s ældre indtager den digitale verden

”Vi synes stadig, vi er unge. Så nu skal vi lære det her med IT,” fortæller Kirsten Sørensen – beboer i AAB afdeling 45 i Skovlunde. Hun og hendes mand Christian har netop købt en PC i anledning af, at der er åbnet en datastue i deres boligafdeling. Modsat de generationer, der er født i en digital tidsalder, har de først mødt IT i deres voksne liv. Som mange i deres alder skal de hjælpes i gang med at bruge e-mail, Google og Facebook.

Da AAB og Boliglaboratoriet med projektet ”IT for ældre” i efteråret 2012 foreslog at starte datastuen for ældre i AAB’s afdeling 45, var bestyrelsen ikke længe om at tage idéen til sig. Beboerlokalerne fik trådløst netværk og nye møbler. På et halvt år var datastuen en realitet.

Digitalisering kommer ikke af sig selv

”IT for ældre” udsprang af den fælles-offentlige digitaliseringsstrategi for 2011-15, hvor en målsætning er, at danskerne i 2015 primært skal kommunikere med det offentlige via digitale kanaler. Den udvikling kommer ikke af sig selv for de ældre borgere. Tæt på hver anden dansker over 65 år synes, at den digitale udvikling går for hurtigt. Det viser en undersøgelse fra Ældre Sagen.

Undervisningen er uformel og foregår mest som sidemandsoplæring. Det er grundlæggende begreber og manøvrer, som er på skemaet. Niveau og tempo tilpasses den enkelte.

”Vi lægger netop vægt på ikke at opsætte faste mål for, hvor meget deltagerne skal kunne indenfor en given periode,” fortæller projektleder Line Skovgaard. ”Det handler lige så meget om at invitere de ældre ind i en digital verden, hvor de kan holde kontakt med børnebørn og dyrke hobbyer. At mestre IT handler også om at føle sig forbundet med omverdenen.”

Når projektet er gennemført ved udgangen af 2013, håber AAB at kunne bruge erfaringerne fra projektet som opskrift til andre afdelinger, der kan se fordelen i at prøve kræfter med en datastue.

Fakta om IT for ældre

  • "IT for Ældre" retter sig mod ældre beboere i den almene boligsektor.
  • Projektet er støttet med midler fra Social- og Integrationsministeriets projektpulje ”Klar til den digitale verden – styrkelse af ældres digitale færdigheder” og medfinansieres af Boligforeningen AAB.
  • Boliglaboratoriet har udviklet projektidéen og varetager projektledelsen.
  • Ældremobiliseringen har været rådgiver på projektet, og AAB’s to datastuer er nu med i organisationens netværk af knap 200 datastuer landet over. Det sikrer bl.a. adgang til den nyeste software samt undervisning og sparring for IT-underviserne.
  • Elever fra TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) hjælper med installation af udstyr på datastuerne.
  • "IT for Ældre" gennemføres som pilotprojekt i to AAB-afdelinger: afdeling 78, som er en ældreboligafdeling i København Nordvest, og afdeling 45 i Skovlunde, som er en familieboligafdeling med høj koncentration af ældre.
  • Begge afdelinger har i forbindelse med projektet fået bærbare PC’er, en Ipad og en projektor, som beboerne kan bruge til fælles undervisning.
  • I alt er 35-40 deltagere og fem undervisere aktive i datastuen i Skovlunde. Siden opstarten i maj 2013 har tre hold kørt ugentligt i afdelingen - kun afbrudt af sommerferie. I september startede også hold for let øvede.
  • I afdeling 78 er projektet også godt på vej. Fire undervisere startede i september tre hold med ca. 20 deltagere op i den nyetablerede datastue.