AAB på museum

Den 3. oktober åbnede Arbejdermuseet i København særudstillingen ’Forstaden – elsket og udskældt’. Udstillingen fortæller om det store ryk, der fandt sted, da folk i efterkrigstiden i stor stil begyndte at flytte fra byen og ud til forstæderne.

AAB har i den forbindelse udlånt en del arkivmateriale til museet, bl.a. arkivfilm om opførelsen og nedrivningen af Rødovre-højhusene og en stor malet frise fra 1947, der plejer at hænge i administrationen, med et kort over København, fra før forstæderne på Vestegnen blev bygget.

Fra den mørke by til forstæderne

”Rigtig mange flytter i disse år til byen, og mange unge ser det nærmest som en menneskeret at få en lejlighed i byen,” fortæller Helle Leilund, der er museumsinspektør på Arbejdermuseet. ”Men særligt arbejderne levede tidligere under kummerlige forhold i byen, så derfor var der i efterkrigstiden et stort ønske om at flytte ud, hvor der var lys , luft og sunde boliger .”

På udstillingen følger man et kronologisk spor, der leder fra den mørke, overbefolkede by ud til forstæderne, som bragte såvel bedre boligforhold, lys og luft som myldretid på motorvejene og nye, uforudsete problemer med sig. Undervejs kommer man ikke kun forbi AAB’s store frise og arkivfilm, men også fuldt indrettede rum fra et typisk forstadshjem, interaktive skærme med optagelser af beboere og fagfolk, der fortæller om livet i forstæderne, og meget andet.

Udstillingen løber frem til den 6. april 2015.

Du kan se TV2 Lorrys omtale af udstillingen her.