Skal jeg istandsætte min bolig ved fraflytning?

Hvis dit lejemål er omfattet af den såkaldte A-ordning, som er det mest udbredte i AAB’s afdelinger, skal der ved fraflytning af boligen gennemføres en normal-istandsættelse for din regning. Det omfatter hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normal-istandsættelsen omfatter ikke maling af træværk, rør, døre eller lignende.

Din boligafdeling overtager løbende udgifterne til normalistandsættelsen med 1 procent pr. måned. Det betyder, at afdelingen har overtaget den fulde udgift til normalistandsættelsen, når du har boet i din bolig i otte år og fire måneder.

Hvis dit lejemål er omfattet af B-ordningen, betaler du i forbindelse med de månedlige lejebetalinger et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Fælles for både A- og B-ordningen er, at det er beboeren, der skal betale, hvis der er tale om misligholdelse af boligen. Misligholdelse kan eksempelvis være ridser i gulve eller karme, manglende rengøring eller døre, skuffer mv. der er ødelagt.

Flytteafregning

Efter din flytning modtager du en flytteafregning fra AAB’s administration. Afregningen viser, hvad du har til gode – f.eks. indskud og forudbetalt husleje – samt hvad du eventuelt skylder boligforeningen. Det drejer sig typisk om betaling for vand og varme, eventuel misligholdelse og din andel af den normale istandsættelse ved fraflytning. Er der tale om et overskydende beløb til din fordel, udbetales beløbet direkte til din bankkonto eller pr. check.