Hvilket nummer har jeg på ventelisten?

Du kan se din placering på ventelisten ved at logge ind på vores digitale selvbetjening Boligbasen.

Under ”Boligønsker” kan du ved hvert boligønske se, hvilken placering du har på listen. Du skal dog være opmærksom på, at den placering, du ser, er vejledende. Ventelisten kan ændre sig fra tilbud til tilbud, afhængigt af hvor mange andre ansøgere, der opfylder for eksempel fleksible kriterier.

Hvornår får jeg min lejekontrakt?

Den endelige tildeling af en bolig kan ske op til 14 dage efter, at svarfristen på boligtilbuddet er udløbet.

Hvis du får boligen tildelt, modtager du et par dage senere et brev, som indeholder kontrakt og indbetalingskort. Når du har underskrevet kontrakten og indbetalt husleje og indskud, vil du modtage lejekontrakten med AAB’s underskrift samt nærmere information om praktiske forhold i forbindelse med overtagelsen af boligen, herunder om udlevering af nøgler.

Læs mere om tildeling af boliger

Der var ingen hjemme, da jeg mødte op til fremvisning. Hvad gør jeg?

Vi beklager, at du har oplevet at gå forgæves til en fremvisning. Ifølge loven er det fraflytters pligt at fremvise lejligheden. En gang imellem oplever vi desværre, at fraflytter glemmer, at der er lavet en aftale om fremvisning af lejemålet, eller af anden årsag forsømmer sin forpligtelse.

Vi har desværre ikke nogen mulighed for at lave et nyt tilbud i sådanne tilfælde. Men hvis du som udgangspunkt er interesseret i boligen, kan du skrive på svarkuponen, at du tager forbehold for, at der ikke var åbent ved fremvisningen, når du svarer ja til tilbuddet.

Du har også mulighed for at logge ind på Boligbasen og svare ja, og herefter sende en mail til aab@aab.dk  hvor du angiver:

  1. dit medlemsnummer
  2. nummeret på det lejemål, du har fået tilbudt,
  3. og at dit ja-svar er med forbehold, da der ikke var nogen til at fremvise boligen.

Hvis det er dig, der får boligen, vil du blive kontaktet med henblik på at aftale nærmere omkring en ny fremvisning. Når du har set boligen, kan du så afgive dit endelige svar. Hvis du på dette tidspunkt takker nej til boligen, hæfter du ikke for den første måneds husleje, som det ellers normalt er tilfældet ved frafald efter svarfristen.

Kan jeg få forhøjet mit a conto vandbidrag?

Hvis du ikke er tilfreds med størrelsen på dit a conto vandbidrag, kan du sende en skriftlig forespørgsel via e-mail eller almindelig post til AAB’s administration på beboerokonomi@aab.dk.

Angiv dit bolignummer og dit ønskede a conto beløb for vand og angiv, hvornår det skal gælde fra. Du finder dit bolignummer på din lejekontrakt.

Bemærk, at hvis efterbetalingen er over kr. 500,-, sker tilpasningen automatisk.

Hvad gør jeg ved skimmelsvamp i min bolig?

Skimmelsvamp bliver desværre mere og mere almindeligt i vores boliger, typisk fordi der ikke bliver luftet tilstrækkeligt ud. Større angreb af skimmelsvamp er skadeligt for helbredet. Hvis du opdager skimmelsvamp i din bolig, er det derfor vigtigt at sørge for, at skaderne bliver udbedret hurtigst muligt.

Det er dit ansvar som beboer at forsøge at undgå angreb af skimmelsvamp. Mindre angreb kan du selv afrense med rengøringsmidlet Rodalon.

Læs mere om skimmelsvamp 

Kan jeg få hjælp ved akut boligmangel?

Desværre har vi ikke mulighed for at hjælpe dig med at få en bolig uden om ventelisten. Boligforeningen AAB er underlagt de regler, der gælder for almene boligforeninger, og vi har ikke tilladelse til at skelne mellem vores ansøgeres behov. Vi har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at tildele boligerne i overensstemmelse med ventelisten.

I perioder har vi ledige boliger til udlejning, som du kan overtage, selvom du ikke er optaget på ventelisten. Boligerne bliver udlejet efter først-til-mølle-princippet.

Se vores ledige boliger lige nu

Hvis du vil undersøge dine muligheder for at få anvist en bolig af kommunen, anbefaler vi, at du tager kontakt til kommunen.