Mit kælderrum er blevet oversvømmet. Hvad gør jeg?

Du skal kontakte afdelingsbestyrelsen og orientere dem om hændelsen. Derudover skal du tage kontakt til dit forsikringsselskab, som vil kunne rådgive dig om, hvad du skal gøre i forhold til dine genstande i kælderrummet. Boligforeningen AAB’s forsikring dækker skader på ejendommen, men ikke beboernes indbo.

Afdelingsbestyrelsen vil på et tidspunkt oplyse, om det er nødvendigt at tømme kældrene for alle genstande, så vær opmærksom på opslag, breve eller andet fra afdelingsbestyrelsen. Det er meget vigtigt at følge anvisningerne fra bestyrelsen, idet tømning og udbedring af kældrene ellers kan blive forsinket med deraf følgende risiko for skader på ejendommen og dens beboere.