Min bolig er ubeboelig efter skybrud eller brand. Hvad gør jeg?

Hvis du er forsikret:

Når din bolig er så beskadiget, at du ikke kan bo i den, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab, som vil hjælpe dig med at blive genhuset.

Husk at oplyse afdelingsbestyrelsen, at du skal genhuses, samt hvor og hvordan du kan kontaktes. Du kan sende dine midlertidige kontaktoplysninger til teamudlejning@aab.dk.

Husk også at melde adresseændring til Postdanmark.

Hvis du ikke er forsikret:

Hvis du ikke har tegnet en familie- eller indboforsikring, kan du eventuelt få hjælp til dækning af rimeligt begrundede udgifter (nødvendige genstande) fra din kommune. Det er dog en forudsætning, at du ikke selv kan betale.

Husk at give afdelingsbestyrelsen besked om, at du skal genhuses, samt hvor og hvordan du kan kontaktes.