Må jeg sætte skillevægge op i min bolig?

Som lejer har du lov til at ændre på antallet af rum i din bolig, hvis det kan ske ved nedtagning eller opsætning af ikke-bærende skillevægge. Ændringerne skal ikke reetableres ved fraflytning.

Inden du kan lave ændringer eller forbedringer i din bolig, skal arbejdet dog godkendes af AAB. Derfor skal du udfylde og indsende en ansøgning. Når det drejer sig om skillevægge, kræves der i visse kommuner også en godkendelse fra kommunen, som er forbundet med et gebyr.

Mange afdelinger har et lokalt råderetskatalog, der præciserer, hvilke ændringer du som beboer kan foretage i din bolig. Hvis din afdeling ikke har et råderetskatalog, gælder Boligforeningen AAB’s generelle råderetskatalog. Det er en god idé at kende til afdelingens råderetskatalog, inden du går i gang med at udfylde en ansøgning. Tal med din afdelingsbestyrelse for at finde ud af, hvilke regler, der gælder i din afdeling.

Læs mere om råderet og find skabelon til ansøgning