Kan jeg flytte til en anden bolig i min afdeling?

Ja. Udlejningsreglerne bestemmer, at beboere i en boligforening, har fortrinsret til ledige boliger i den boligafdeling, de bor i. Dernæst har beboere i andre af boligforeningens afdelinger fortrin, før en ledig bolig tilbydes til ansøgere uden bolig i foreningen. Det er en forudsætning, at man samtidig afgiver en anden bolig i afdelingen, og derfor kaldes intern flytning også ”oprykning”.

Hvis du har boet i din nuværende bolig i mere end to år, får du også fortrinsret, når du søger bolig i andre AAB-afdelinger. Det kaldes også at være opnoteret på de interne ventelister. Du kan sagtens søge bolig i andre AAB-afdelinger før dette, men for at opnå intern fortrinsret, skal du have boet i samme AAB-bolig i to sammenhængende år.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at du betaler det årlige ajourføringsgebyr rettidigt.