Kan jeg få hjælp til at finde en bolig ved skilsmisse?

Er du beboer i en af AAB’s boliger, og er du nødsaget til at flytte på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, kan du få fortrinsret til en anden bolig i samme kommune i op til ét år.

Hvis der er tale om samlivsophør, skal parterne have haft fælles bopæl i mindst to år. Det er samtidig en forudsætning, at parterne har et fælles hjemmeboende barn under 18 (inkl. adoptivbørn og stedbørn, som har boet sammen med begge parter i mindst to år). Det er et krav, at barnet bliver boende i den nuværende bolig.

Afhængigt af, om der er tale om skilsmisse, separation eller samlivsophør, skal AAB se dokumentation i form af bopælsattest på begge parter samt det fælles barn og/eller kopi af skilsmisseerklæring eller separationsbevilling.

Læs mere om venteliste og opnotering

Skilsmisse og fleksibel udlejning

Skilsmisse og samlivsophør er desuden et kriterium for fleksibel udlejning for borgere i Københavns Kommune. Hvis du bor i Københavns Kommune og står over for – eller for nylig har gennemgået – skilsmisse, separation eller samlivsophør, kan det være, at du opfylder skilsmissekriteriet.

Hvis du og din partner ikke er gift, skal I have boet sammen i mindst et år, forud for samlivsophøret. Kriteriet gælder i et år fra den dato, hvor samlivet ophørte.