Jeg har problemer med min nabo. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du er vidne til, at husordenen i din afdeling bliver overtrådt, er det afdelingsbestyrelsen, du skal rette henvendelse til.

Hvis du har oplevelser, der danner grundlag for en politianmeldelse, skal du rette henvendelse hos politiet. Hvis du ønsker at klage over dine naboer, skal dette ske skriftligt til afdelingsbestyrelsen eller til jura@aab.dk.