Hvorfor skifter min placering på ventelisten?

Vores ventelister rykker sig dagligt i begge retninger, fordi der er ansøgere, som ændrer deres status fra “i bero” til “aktiv” eller omvendt. Du kan derfor opleve at rykke ned ad listen i en periode, hvis ansøgere med længere anciennitet end dig bliver aktivt søgende. Omvendt vil du opleve at rykke op ad listen, hver gang en ansøger foran dig tildeles en bolig, fordi vedkommende herefter automatisk fjernes fra ventelisten.

I visse kommuner gives der fortrinsret til ansøgere, der opfylder bestemte kriterier. Det kaldes fleksibel udlejning. AAB udsender tilbud om boliger efter en bestemt fordelingsnøgle med fortrin for forskellige grupper. Fordelingsnøglen er fastsat efter aftale med kommunen og må ikke fraviges. Hvis et tilbud for eksempel udsendes med fortrin for medlemmer i arbejde, og du ikke selv opfylder dette kriterium, vil du opleve, at din plads på ventelisten forringes. Omvendt vil du opleve, at din plads på ventelisten forbedres, jo flere kriterier du opfylder.

Hvis du ikke allerede har gjort det, er det en god ide at undersøge, om du kan forbedre din plads på ventelisten ved at skrive dig op til et eller flere fleksible kriterier. Det gør du via vores digitales selvbetjening Boligbasen.

Husk, at vi altid kræver dokumentation for, at du opfylder de fleksible kriterier.