Hvorfor bliver jeg opkrævet for indvendig vedligeholdelse?

Hvis du har modtaget en opkrævning for indvendig vedligeholdelse, skyldes det, at din afdeling på et afdelingsmøde har vedtaget, at I ønsker at overgå til den såkaldte B-ordning. Her betaler beboerne i forbindelse med de månedlige lejebetalinger et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Alle, der bor til leje i en almen bolig, sparer op til vedligeholdelsen af deres bolig. For langt de fleste af AAB’s beboere sker dette via den såkaldte A-ordning, hvor beboeren selv vedligeholder deres bolig, mens de bor i den. I afdelinger, som følger Beboerens udgift til normal-istandsættelse nedskrives med 1 % om måneden i den periode, beboeren bor i boligen. Det betyder, at boligafdelingen efter otte år og fire måneder overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen. Beboeren betaler dog selv for eksempel istandsættelse efter misligholdelse eller maling af træværk.