Hvordan håndteres erhvervslejemål efter skybrud eller brand?

Som erhvervslejer skal du, på samme måde som en lejer af et beboelseslejemål, sørge for at rydde kælderrum og andre berørte områder, så der kan ske udbedring efter skybruddet.

Ligeledes skal du som erhvervslejer kontakte din egen forsikring med henblik på dækning af udgifter til for eksempel ødelagt indbo og varelager og eventuelt driftstab.