Hvordan anmelder jeg en skade i min afdeling?

Når der er sket en skade, skal du i første omgang kontakte bestyrelsen i den afdeling, hvor skaden er sket. Afdelingsbestyrelsen vil herefter rette henvendelse til Boligforeningen AAB, hvorfra sagen vil blive anmeldt til vores forsikringsselskab.

Bemærk, at det kun er skader på selve ejendommen, som er dækket af afdelingens forsikring. Det er dit ansvar som beboer at tegne en indboforsikring, der dækker din egen bolig og dit indbo.