Hvilken lovgivning gælder for almene boligforeninger?

Almene boligorganisationer er underlagt en lang række lovkrav, som er beskrevet i Lov om almene boliger (Almenboligloven) og i Lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven).

Almenboligloven beskriver, hvordan boligorganisationer må og skal drive virksomhed:

Lov om almene boliger (Almenboligloven)

Almenlejeloven omfatter en række regler for forholdet mellem udlejer (boligorganisationen) og lejer:

Lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven)

Læs mere om din ret og pligt som beboer