Hvilken funktion har AAB’s udvalg?

Udvalgene i Boligforeningen AAB beslutter ikke noget i sig selv, men fungerer som såkaldte indstillingsudvalg. Forud for alle større beslutninger i organisationen bliver forskellige løsningsmodeller diskuteret i de relevante udvalg. Udvalget peger på en løsning, som indstilles til beslutning i organisationsbestyrelsen.

For at deltage i et udvalg skal du være medlem af AAB’s repræsentantskab. Medlemmerne af AAB’s repræsentantskab udpeges af afdelingsbestyrelserne blandt afdelingens beboere.

Der findes fem faste udvalg og et varierende antal ad-hoc udvalg, som oprettes og nedlægges efter behov. De fem faste udvalg er:

  • Beboerdemokrati (BDU)
  • Beboere og udlejning (BU)
  • Byggeri, renovering og vedligeholdelse (BRVU)
  • Økonomi og drift i afdelingerne (ØDA)
  • Arbejdsmiljøudvalget